Felbehandlingar ökade trots läkemedelsgenomgångar

Två tredjedelar av de allra äldsta behandlas med läkemedel som kan ge
förvirring och antalet felbehandlingar har ökat trots satsningar på
utbildning och läkemedelsgenomgångar. Det visar en genomgång av
läkemedelsbehandlingen av äldre i hemsjukvården som Socialstyrelsens
tillsynsenhet i Jönköping gjort.

5 mar 2009, kl 13:30
0

Annons

Socialstyrelsens tillsynsenhet gjorde en analys av läkemedelsbehandlingen av äldre 2005. Resultaten då ansågs allvarliga eftersom felbehandlingar var vanligt förekommande. Sedan dess har frågan om läkemedelsbehandling av äldre fått mycket uppmärksamhet och flera satsningar har gjorts för att lösa problemet. För att se om satsningarna fått någon effekt gjorde Socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping under 2008 en ny uppföljning av läkemedelsbehandlingen av äldre.
 
De kontrollerade behandlingen av 289 av de äldsta patienterna på 29 vårdcentraler, varav 15 ingick i granskningen 2005. Resultaten visar att knappt något blivit bättre, istället har felbehandlingarna och multimedicineringen ökat. Detta trots att antalet läkemedelsgenomgångar fördubblats sedan 2005.

Patienternas genomsnittsålder i undersökningen var 91 år. Som mest hade en patient 29 läkemedel och den genomsnittliga mängden läkemedel hade ökat från 7,8 läkemedel 2005 till 8,2 läkemedel i snitt. Två tredjedelar av patienterna behandlades med läkemedel som kan ge upphov till förvirring. Förskrivningen av lugnande läkemedel och sömnmedel ökade under perioden från 28 procent av patienterna till 33 procent.

Genomgången visar också att dubbelanvändningen av läkemedel mer än fördubblats. År 2005 hade fem procent av patienterna flera läkemedel utskrivna med samma effekt. Förra året var det istället 11,4 procent av patienterna. Enligt undersökningen är den största anledningen till dubbelanvändningen generika. Nio procent av alla patienterna behandlades med flera varianter av samma substans fast från olika fabrikat.

Socialstyrelsens tillsynsenhet konstaterar att läget fortfarande är allvarligt och att de åtgärder man vidtagit sedan 2005 inte haft någon effekt. Detta kommenterar de med meningen ?Det handlar kanske inte om att man genomför aktiviteter utan mer om hur man genför dem?.

De råder därför vårdgivarna att se över hur de genomgör läkemedelsgenomgångar och utbildningsinsatser. De konstaterar också att Socialstyrelsen bör se över vilka effekter generikautbytet har på läkemedelsbehandlingen av äldre.