Annons
Många äldre får läkemedel som kan rubba hjärtrytmen
Foto: Erik Andersson

Många äldre får läkemedel som kan rubba hjärtrytmen

Livshotande läkemedelsorsakade hjärtrytmrubbningar hos äldre måste förebyggas, anser Socialstyrelsen.

15 apr 2019, kl 11:15
0

Socialstyrelsen varnar i en ny studie för en utbredd användning till äldre av läkemedel som har en särskilt hög risk att orsaka en specifik rubbning av hjärtrytmen. Det handlar om en rubbning av hjärtkammarrytmen, så kallad Torsade de pointes, TdP. Sådan rytmrubbning kan vara allt ifrån lindrig och symtomfri till livshotande.

I Socialstyrelsens studie använde nästan en halv miljon personer över 64 år läkemedel som ger förhöjd TdP-risk.

– Resultaten visar att både förskrivningen av dessa läkemedel och förekomsten av TdP-hjärtarytmi är betydligt högre än vad som varit känt tidigare, säger Bengt Danielsson, projektledare för studien och medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Studien gjordes med hjälp av data från patient-, läkemedels- och dödsorsaksregistren. Analyserna bygger på ett internationellt accepterat system för att klassificera läkemedels TdP-risk.

Resultatet visade att år 2015 hade var sjätte person över 64 år recept på minst ett läkemedel med fastställd eller misstänkt risk för den allvarliga hjärtrytmrubbningen vid normal användning. Ungefär hälften av de läkemedel med TdP-risk som användes var antidepressiva. Ytterligare cirka 40 procent utgjordes av antipsykotika, vissa antibiotika och urologiska läkemedel.

Även 616 registrerade fall av läkemedelsutlöst hjärtrytmrubbning av TdP-typ 2006-2014 analyserades. I tre av fyra fall var patienten äldre än 62 år. Personer på 75 år och äldre hade högst risk. Oftast hade de drabbade använt ett läkemedel med fastställd TdP-risk. Antidepressiva var där den vanligaste läkemedelsgruppen och citalopram det vanligaste läkemedlet.

Enligt Socialstyrelsens analys orsakades hjärtrytmrubbningarna oftast av en kombination av riskabel läkemedelsförskrivning och andra riskfaktorer, som hög ålder, hjärt-kärlsjukdom och annan läkemedelsbehandling.

Diagnosen TdP kräver en EKG-undersökning och Socialstyrelsen misstänker att det verkliga antalet fall är högre än det som registreras.

– Det finns anledning att tro att det finns ett mörkertal när det gäller hur många som drabbas av TdP med åtföljande risk för plötslig död, speciellt utanför sjukhus, säger Bengt Danielsson.

I dag finns inga nationella behandlingsrekommendationer vad gäller förskrivning av läkemedel med risk för hjärtarytmi hos äldre. Socialstyrelsen vill nu öka vårdens kunskap och medvetenhet om dessa risker och om förebyggande åtgärder. Bland annat anser myndigheten att teknik bör användas i större utsträckning för att undvika olämpliga förskrivningar.

– En viktig förebyggande åtgärd är utökad användning av elektroniska förskrivarstöd, där läkaren kan få information om huruvida de olika läkemedel patienten använder är riskklassade för TdP-arytmi, säger Bengt Danielsson.