Annons

Socialstyrelsen spår ökade kostnader

Landstingens kostnader för läkemedel kommer att
öka stadigt de kommande åren, både i öppen- och slutenvård. Det spår
Socialstyrelsen i sin prognos över läkemedelsförsäljningen i Sverige. En osäkerhetsfaktor
i prognosen är omregleringen av apoteksmarknaden.

1 okt 2008, kl 11:14
0

Under 2007 ökade kostnaderna för läkemedel inom
förmånen med 3,9 procent, vilket är betydligt med än de 0,3-1,1 procents ökning
som sågs åren 2004-2006. Anledningen är enligt Socialstyrelsen bland annat att
det var färre patentutgångar.

Och förra årets trend kommer att hålla i sig ett
par år spår Socialstyrelsen. Deras beräkningar visar att ökningen kommer att var 4
procent 2008, jämfört med föregående år. Under 2009 kommer ökningen att vara
3,5 procent och 4,5 procent år 2010. Därefter kommer en lättnad i kostnaderna
under två år tack vare patentutgångar. Enligt prognosen kommer läkemedelsnotan
inom förmånen landa någonstans mellan 23 och 24 miljarder år 2012.

Den läkemedelsgrupp som där kostnaderna ökar mest
är immunsuppressiva läkemedel. I topp på utgiftslistan ligger också insuliner
och läkemedel mot astma och KOL.

Även kostnaderna för läkemedel inom slutenvården
väntas fortsätta öka. Från 2001 till 2007 fördubblades läkemedelskostnaderna
där. Enligt prognosen kommer ökningen stabilisera sig något och ligga på cirka
10 procent per år.

Socialstyrelsen påpekar att det finns flera
osäkerheter i deras analys, bland annat är det svårt att förutspå vilken effekt
omregleringen av apoteksmarknaden kommer att få på läkemedelskostnaderna.