Fler erbjuds behandling mot prostatacancer

2008 fick mer än en tredjedel av männen i åldern 70-75 år med
prostatacancer behandling. Det är en kraftig ökning jämfört med slutet
på 90-talet.

11 feb 2010, kl 11:20
0

Annons

Det är en analys från Nationella prostataregistret, NPCR, som gått igenom i vilken utsträckning äldre män behandlas mot prostatacancer. Fram till början av 2000-talet var det ovanligt att män behandlades mot sjukdomen, men analysen visar att antalet ökar stadigt. Enligt ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset, som förvaltar NPCR, beror ökningen på att man numera erbjuder mer individuellt anpassade cancerbehandlingar. Män med högrisktumörer behandlas mer aggressivt medans män med lågrisktumörer mindre.

Den vanligaste behandlingen mot aggressiv prostatacancer är en kombination av hormoner och strålbehandling, alternativt operation följt av strålbehandling.