Annons

Fakta bättre än fördomar

I den uppskruvade könsdebatten hävdas att läkemedelsforskningen gynnar mannens sjukdomar. En genomgång av National Register of Cancer Trials i Storbritannien 1971-2000 visar att knappt 120 kliniska prövningar avsåg läkemedel mot bröstcancer, och cirka 20 läkemedel mot prostatacancer. Studierna var väsentligen finansierade av allmänna medel. Läkemedelsverket har inte heller funnit belägg för den påstådda snedfördelningen av […]

24 aug 2005, kl 12:16
0

I den uppskruvade könsdebatten hävdas att läkemedelsforskningen gynnar mannens sjukdomar. En genomgång av National Register of Cancer Trials i Storbritannien 1971-2000 visar att knappt 120 kliniska prövningar avsåg läkemedel mot bröstcancer, och cirka 20 läkemedel mot prostatacancer. Studierna var väsentligen finansierade av allmänna medel.

Läkemedelsverket har inte heller funnit belägg för den påstådda snedfördelningen av deltagare i kliniska prövningar.
Fördomar bygger alltid på okunskap.