Annons

Är följsamheten rentav bra?

I inlägg som handlar om läkemedelsterapi säger schablonen att 50 procent inte följer ordinationen. En undersökning i USA av hur noga folk följer hälsoråd ? sluta rök, håll normal vikt, ät frukt och grönsaker och motionera ? visade att endast tre procent följde alla fyra råden. 50 procent är mot den bakgrunden ingen förvånande siffra […]

24 aug 2005, kl 12:14
0

Annons

I inlägg som handlar om läkemedelsterapi säger schablonen att 50 procent inte följer ordinationen. En undersökning i USA av hur noga folk följer hälsoråd ? sluta rök, håll normal vikt, ät frukt och grönsaker och motionera ? visade att endast tre procent följde alla fyra råden.

50 procent är mot den bakgrunden ingen förvånande siffra ? kanske är den inte ens låg.
Mer förvånande är att följsamheten är konstant över tiden trots allt större insatser för att öka den.