EU:s ombudsman läxar upp EMA

Europeiska ombudsmannen har uppmanat den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA att lämna ut de rapporter och protokoll som ligger till grund för godkännandena av Xenical och det numer indragna Acomplia.

8 jun 2010, kl 15:33
0

Bakgrunden till ombudsmannens uppmaning är att forskare vid Danmarks-baserade Nordic Cochrane institutet för tre år sedan ville göra en egen oberoende analys av resultaten från de kliniska studierna, eftersom de misstänkte att företagens analyser var partiska. EMA vägrade dock lämna ut handlingarna med hänvisning till att det skulle undergräva läkemedelsföretagens kommersiella intressen. Forskarna å sin sida undrade varför EMA ansåg att företagens affärsintressen skulle ha företräde framför folkhälsan.

Den Europeiska
ombudsmannen Nikiforos Diamandouros går på forskarnas linje. Han har efter genomgång av relevanta rapporter och protokoll kommit till en annan slutsats än EMA och anser att handlingarna inte innehåller uppgifter om sammansättningen eller konfidentiell information som skadar företagens affärsintressen. Han menar att EMA:s vägran är ett exempel på administrativa missförhållanden och uppmanar myndigheten att ändra sitt beslut eller komma in med en bättre förklaring senast till slutet av augusti.