Annons

EU-kommissionär vill ha offentliga läkemedelspriser

Hemliga prissättning på läkemedel skapar en misstänksamhet hos befolkningen enligt EUs hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis.

6 okt 2015, kl 10:47
0

Annons

Vytenis Andriukaitis är EUs hälsokommissionär

Om EUs hälsokommissionär fick bestämma skulle priset på läkemedel vara transparent så att medlemsstaterna fick en gemensam bild av prissättningen.Det sa Vytenis Andriukaitis nyligen i sitt tal på European Health Forum.

Han efterlyste ett samarbete mellan läkemedelsindustri, medlemsstaterna och prissättande myndigheter som gör det tydligt för medborgarna att vinsten inte är huvudrollen i läkemedelssektorn.
– Jag tror verkligen vi behöver en öppen debatt om prissättningen på läkemedel eftersom affärshemligheter alltid skapar misstro i samhället, sa kommissionären.

Vytenis Andriukaitis slog i sitt tal fast att det behövs en balans mellan det på solidaritet vilande hälso- och sjukvårdssystemet och industrins intresse att göra vinst på sina läkemedel.
Å ena sidan dramatiskt ökande priser på cancerbehandlingar å andra en befolknings krav på innovativa läkemedel kräver nya samarbeten, menade kommissionären och gav som exempel medlemsstaters möjlighet till gemensamma upphandlingar av läkemedel. Ett sådant samarbete har initierats av den flamländska delen av Belgien till vilket Luxemburg nyligen anslöt sig.