Annons

EU-ja till hepatit C läkemedel

Eu-kommissionen har nu godkänt boceprevir för behandling av hepatit C.

22 aug 2011, kl 12:31
0

I maj sa den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s expertkommitté för humanläkemedel, CHMP, ja till MSD:s orala läkemedel Victrelis (boceprevir) och nu har det formella godkännandet från Eu-kommissionen också kommit.
Boceprevir är en proteashämmare för behandling av kronisk hepatit C genotyp 1 hos vuxna patienter. Boceprevir ges i form av en kapsel som tillägg till peginterferon och ribavirin.

All behandling
av hepatit C är förknippad med många biverkningar. De vanligaste rapporterade i de kliniska studierna är till exempel illamående, förändrade smakupplevelser och trötthet. Hematologiska biverkningar kan förvärras vid tilläggsbehandling med boceprevir.