Ett av tre apotek har apotekare

Av de närmare 640 apotek som inte ägs av Apoteket AB har 31 procent apotekare som läkemedelsansvariga. Siffran gäller för klusterapoteken, Apoteksgruppens apotek och ett 40-tal nystartade apotek. Det är ungefär samma andel apotekare som inom Apoteket AB. Av deras 323 apotek har cirka en tredjedel apotekare som läkemedelsansvariga. Ännu tycks de nya ägarförhållandena alltså […]

28 apr 2010, kl 12:37
0

Annons

Av de närmare 640 apotek som inte ägs av Apoteket AB har 31 procent apotekare som läkemedelsansvariga. Siffran gäller för klusterapoteken, Apoteksgruppens apotek och ett 40-tal nystartade apotek. Det är ungefär samma andel apotekare som inom Apoteket AB. Av deras 323 apotek har cirka en tredjedel apotekare som läkemedelsansvariga.

Ännu tycks de nya ägarförhållandena alltså inte ha påverkat utbildningsnivån på de som ansvarar för att verksamheten uppfyller de krav som gäller för försäljning och hantering av läkemedel. Regeringens uttalade ambition i samband med omregleringen var att man ville se apotekare som läkemedelsansvariga när monopolet försvann. Något som alltså ännu inte fått genomslag. De nya ägarna har inte ändrat på förhållandena.

I statistiken från Läkemedelsverket finns bara ett 40-tal helt nya apotek med.
– Och klusterköparna har fått ta över en tidigare organisation och har kanske ännu inte kunnat göra några stora förändringar på personalsidan. Det är ju en lång process, säger Anna Bäckman Gyllenstrand på
Läkemedelsverket som har hand om tillstånden.