Annons
Etikpris till Paul Hjemdahl
Paul Hjemdahl får etikpris

Etikpris till Paul Hjemdahl

Karolinska Institutets etikpris går i år till Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi. Han får det bland annat för sitt arbete mot forskningsfusk och sitt arbete för en tydligare rollfördelning mellan läkemedelsindustri och universitet.

20 okt 2009, kl 12:08
0

Annons

Paul Hjemdahl har arbetat med forskningsetik i olika funktioner i närmare 30 år på Karolinska Institutet. Som klinisk farmakolog studerar han själv sjukdomsmekanismer och läkemedelseffekter i behandlingen av patienter med hjärt-kärlsjukdom, och han leder Läksaks expertgrupp för hjärt-kärlsjukdomar i Stockholms läns landsting.

Främst har
får han priset för sitt arbete med forskningsetik, men han har varit och är också engagerad i debatten om förhållandet mellan läkemedelsindustri och sjukvård. Ett förhållande som han tycker ibland blir för otydligt.
? Jag tycker att man på senare år blandar ihop de två intressena, att samhället alltför ofta godkänner industrins agenda, säger etikpristagaren.

Han nämner
det etikregelverk mellan sjukvård och läkemedelsindustri som innebär att landsting och industri delar på kostnaderna för till exempel konferenser och IPULS-certifieringen av vårdutbildningar, som i hög grad är utbildningar som läkemedelsföretag sponsrar.
? Nu är det arbetsgivaren som står bakom det här tillsammans med företagen, vilket jag menar är en olycklig sammanblandning.
? Jag tycker egentligen det var tydligare och bättre när företaget bjöd in till sina kurser och konferenser och så fick man hålla reda på sitt jäv om man åkte med företagen.
Etikpriset delas ut den 28 oktober.