Enad front för fler switchar
Apoteksföretagen, läkemedelsindustrin, landstingen och professionen ser alla stora möjligheter med att fler läkemedel, som till exempel Viagra (sildenafil), blir receptfria.

Enad front för fler switchar

När Inger Näsman på Läkemedelsindustriföreningen är i England brukar hon köpa med sig receptfria kombinationspreparat mot förkylning. Och Leif Nilsson på Medstop har ett litet paket Betapred i båten om han skulle bli ormbiten på någon holme i Stockholms skärgård. Förpackningen har han köpt receptfritt på apotek i Finland.Just de här två produkterna är exempel […]

8 sep 2009, kl 15:32
0

Annons

När Inger Näsman på Läkemedelsindustriföreningen är i England brukar hon köpa med sig receptfria kombinationspreparat mot förkylning. Och Leif Nilsson på Medstop har ett litet paket Betapred i båten om han skulle bli ormbiten på någon holme i Stockholms skärgård. Förpackningen har han köpt receptfritt på apotek i Finland.
Just de här två produkterna är exempel på läkemedel som hittills inte säljs på egenvårdsavdelningen på svenska apotek. Men det kan snart ändras. Under de senaste åren har egenvårdshyllorna fyllts på ordentligt med nya preparat. De senaste exemplen är triptanerna för behandling av migrän och EMEA:s beslut att godkänna orlistat för egen behandling av övervikt. Och mer kommer det bli är de flesta överens om. Den främsta anledningen är omregleringen av apoteksmarknaden. I och med den ökar intresset från såväl läkemedelsindustri som apoteksägare att fylla på sortimentet
ytterligare.
– Ja det blir ju en helt annan marknad för OTC-medlen, säger Inger Näsman på Lif.

Förra året uppgick försäljningen av OTC-läkemedel direkt till kund till drygt tre miljarder eller runt nio procent av Apotekets försäljning. Det är en liten del av den totala försäljningen, men en attraktiv del eftersom apoteken själva kan påverka prissättningen.
Jan Liliemark på Läkemedelsverket håller med om att det händer något med den receptfria marknaden. Även om receptfrihet innebär att subventioneringen försvinner är det nog för de flesta företag och apotek mer lönsamt med OTC eftersom man kan göra reklam mot allmänheten och därmed öka försäljningen.
– Det handlar ju om gamla läkemedel som redan är relativt billiga, ofta med generikakonkurrens och då är inte subventionering så viktig.

Ansökningarna om tillstånd att marknadsföra receptfria läkemedel har ökat rejält under senare år. Medan Läkemedelsverket mellan 1997 och 2002 avslutade ett knappt 40-tal receptfrihetsärenden har man sedan 2003 godkänt närmare 110 nya OTC-produkter. Den stora brytpunkten kom alltså efter att det blivit tämligen klart att apoteken skulle ut på marknaden. De flesta har gällt generika och nya doseringar. Men ketoprofen, lanzoprazol, naproxen, diklofenak och pantoprazol är exempel på nya substanser som receptbefriats i vissa doseringar.
Förra året ökade de nationella ansökningarna till Läkemedelsverket med 66 procent, av de totalt 283 var närmare hälften, 133 stycken, ansökningar om receptfrihet.

En möjlig utveckling är också att de nya aktörerna lanserar egna varumärken, och till exempel börjar sälja sitt »eget« paracetamol. Vi kan få såväl Apotekets som Coops och Åhléns egna ibuprofen, förutsatt att
Läkemedelsverket beviljar ansökningarna.
– Om nya aktörer tycker det är värt kostnaderna ser jag inte att vi kommer att ha några synpunkter på det, säger Jan Liliemark.
En utökad egenvård är också en vinstaffär för landstingen då de slipper kostnaden för såväl subvention som sjukvårdsbesök om patienterna går raka vägen till apoteket istället för omvägen via vårdcentralen.
– Jag kan bara se det som att så mycket som möjligt ska vara receptfritt, sammanfattar Bo Claesson på Sveriges Kommuner och Landsting inställningen från sjukvårdshuvudmännen.

Magsårsmedlet sukralfat (Andapsin), kombinationspreparat med paracetamol och rinexin, liksom betameson (Betapred) och det slemlösande medlet acetylcystein är några produkter som nämns som möjliga OTC-preparat tillsammans med simvastatin och sildenafil (Viagra).
När EMEA vid årsskiftet godkände orlistat, Alli, som ett OTC-läkemedel var det första gången beslutet om en switch fattades centralt i EU. Men det är sannolikt bara början. I takt med att läkemedel som godkänts centralt av EMEA blir aktuella för receptbefrielse kommer också den marknaden att harmoniseras.

Men att harmonisera OTC-marknaden är inte problemfritt med 27 länder med väldigt olika apotekssystem. Det var också just därför som Pfizer stötte på patrull när de förra hösten ansökte centralt om att få sälja Viagra receptfritt. Företaget lyckades till skillnad mot Glaxosmithkline, som marknadsför orlistat, inte övertyga CHMP-delegaterna om att sildenafil platsar som egenvårdsbehandling. Till skillnad mot orlistat menade flera delegater att sildenafil inte kan säljas utan farmacevtisk rådgivning, då man behöver försäkra sig om att kunden inte tar nitrater eller att impotensen inte är symtom på någon allvarlig sjukdom. Eftersom det finns länder där i princip all receptfri försäljning sker utan kontakt med farmacevt var flera ledamöter mot receptbefrielse på europeisk nivå.
– Så vi drog tillbaka ansökan, men lever på hoppet att antingen komma in med en ny central eller se om det är möjligt att
göra nationella ansökningar, säger Petra
Eurenius, kommunikationschef på Pfizer.

Som vanligt när det handlar om egenvård lyfts Storbritannien fram som modell. Önskan från såväl industri som apotek och sjukvård är fler och mer avancerade egenvårdsläkemedel.
– I England har man en tydlig politisk ambition att använda apoteken för att avlasta primärvården, något vi tyvärr inte sett så mycket av i Sverige, tycker Inger Näsman.
I England har man en klass läkemedel som kan beskrivas som »receptfritt kombinerat med rådgivning på apotek«, och som gjort att man receptbefriat en del mer avancerade läkemedel, till exempel simvastatin och för inte så länge sedan antibiotika mot klamydia.
Man har också en begränsad förskrivningsrätt för farmacevter vilket till exempel gjort det möjligt för kedjan Boots att sälja just Viagra i mindre förpackningar om fyra stycken, till priset av närmare 600 svenska kronor.
Även om förskrivning av farmacevter knappast är aktuellt i Sverige i närtid tror Petra Eurenius det kommer att bli mycket enklare för läkemedelsföretag att samarbeta med apotek på en konkurrensutsatt marknad.

Men Leif Nilsson på apoteket Medstop talar mer om utökat samarbete med sjukvården än läkemedelsföretagen.
– Ja, man kan utnyttja apotekens kompetens bättre genom att sjukvården börjar hänvisa enklare fall till apoteket.
Om man försäkrar sig om att konsultation och rådgivning är förutsättningen kan också mer avancerade läkemedel receptbefrias enligt engelsk modell, tycker han. Dit hör till exempel simvastatin och sildenafil.
– När det gäller Viagra är det väl en grupp jag tror lämpar sig som receptfritt, säger
Jan Liliemark.
Däremot är han mer skeptisk till receptfritt simvastatin.
– Vi anser det inte vara något lämpligt egenvårdsläkemedel. Idag är det väl bara i Storbritannien det är receptfritt. Och om de går före eller snett kan man väl diskutera.
Läkemedelsverkets ståndpunkt är att läkemedel där individen inte kan ställa diagnosen själv och där behandlingen inte kan följas upp är olämpliga att släppa ut på den receptfria marknaden.
– Vi har varit konservativa på den punkten och det blir nog en tuff match för det företag som skulle söka, säger Jan Liliemark.