Annons

Efterfrågan ska
styra utbildning från industrin

Stockholms läns landsting är det första landsting som sluter ett eget avtal med Läkemedelsindustriföreningen.

15 jun 2004, kl 13:56
0

Annons

De viktigaste förändringarna mot det tidigare nationella avtalet är att initiativet när det gäller utbildning ska komma från arbets-
givaren. Information och utbildningar som också framgent kan ske med industrin ska bli mer efterfrågestyrd. Årligen ska därför arbetsgivaren kartlägga utbildningsbehovet och därefter inbjuda ett eller flera företag att tillsammans med landstinget utforma utbildningarna.

Huvudregeln är att de företag som ingår inte ska stå för mer än hälften av kostnaden.
När det gäller sammankomster utomlands som arrangeras av läkemedelsföretag ska inbjudningarna skickas till verksamhetschefen.

Kostnader för dessa resor ska arbetsgivaren och inbjudande företag dela på om den inbjudne presterar en rapport. Om inte står arbetsgivaren för kostnaden.
Vad gäller produktinformation är huvudregeln att sådan ska ske till en grupp av personer, och den eventuella mat som bjuds på ska, liksom presenter, vara av det ?måttfulla slaget?.
Det nya avtalet är en förbättring, tycker Rolf Tryselius, vice ordförande i Läksak, Läkemedelssakkunniga i Stockholms län.

? Det är bra att det tydligt markeras att initiativet ska komma från verksamheten. Tidigare avtal har industrin regelmässigt inte följt. Vi får hoppas att efterlevnaden blir bättre nu.

Även Karolinska institutet, Läkarförbundet och Vårdförbundet ingår som avtalspartners.

Ett nytt nationellt avtal mellan Läkemedelsindustriföreningen och Landstingsförbundet väntas också snart vara klart.