Annons

Efter mutskandalerna ska Apoteket granskas

Efter mutskandalerna inom Systembolaget vill Apotekets styrelse att bolagets kontakter med leverantörer ska granskas.

10 dec 2003, kl 13:08
0

Frågan om eventuella mutor på Apoteket diskuterades vid det senaste styrelsesammanträdet. Det finns dock inga som helst indikationer på att det råder några tveksamheter, säger styrelseordförande Jan Bergqvist till Dagens Medicin.

Det är statssekreterare Mikael Sjöberg, regeringens representant i styrelsen som har begärt en granskning av bolagets relationer till leverantörer.

I ett pm hävdar Stefan Carlsson att ?Apotekets relationer till våra leverantörer är sunda?. Han har tillsammans med berörda chefer gått igenom leverantörsrelationerna.
Efter generikareformen har Apoteket emellertid märkt ett ökat intresse bland leverantörerna för Apotekets lagerprinciper.

Apoteket har enligt Dagens Medicin vidtagit flera åtgärder för att undanröja riskerna; ett avtal om umgänget med läkemedelsindustrin är på gång och reglerna för lagerhållning har preciserats.