Annons

Effektivare generikamarknad ska frigöra pengar

Apoteken ska bli bättre på att sälja den billigaste generiska kopian inom ett läkemedelsgrupp och prissättningen av generika ska bli mer sofistikerad. Det är några av förändringarna som TLV vill införa föra att finansiera den höjda handelsmarginalen.

2 apr 2009, kl 15:01
0

Annons

Apoteken måste bli bättre på att köpa och sälja det läkemedel inom en utbytesgrupp som för tillfället är det billigaste menar TLV.
–    Idag är det bara 50-60 procent av fallen som apoteken säljer det billigaste läkemedlet i en grupp och här finns det pengar att spara, menar Joachim Werr projektledare på TLV.

I förslaget till en ny prissättningsmodell som TLV lämnade till regeringen på onsdagen pekas generikamarknaden ut som den pott där pengar finns att hämta.  För att öka apotekens incitament att sälja det billigaste alternativet i en grupp av utbytbara läkemedel ska TLV strama upp reglerna.

De föreslår en modell där apoteken under fem dagar efter det att ett läkmedel slutat vara det billigaste får säljas fritt. Därefter ska de sälja det för närvarande billigaste generikat. Om ett apotek säljer något annat än det billigaste kan de få en reducerad eller ingen ersättning för handelsmarginal beroende på hut dyrt läkemedlet är. För läkemedel under 300 kr föreslås att det inte får säljas alls efter dag fem. Läkemedel som kostar mer föreslås kunna returneras till inköpspris. Hur regelverket ska se ut är inte preciserat än utan utreds för närvarande av TLV.

Även prissättningen för generika ska förändras och bli mer effektiv. Bland annat kan dagens modell där priser sätts en gång i månaden förändras.
–    Vi har tittat på flera europeiska länder och troligen kommer det att bli längre mellan tidpunkterna då priserna får ändras, säger Joachim Werr.

Enligt TLV:s analys står generika för omkring 43 procent av volymen inom läkemedelsförmånen och för knappt 12 procent av värdet. De bedömer att det går att spara 150 ? 200 miljoner kronor årligen med en effektivare prissättning. Dessa kan uppnås på flera sätt, bland annat genom att införa takpriser för generika och prisjämförelser med andra länder och att effektivisera registreringen av generika.