Annons

Effektiv behandling mot Hodgkins lymfom

Läkemedlet brentuximab vedotin förlänger överlevnaden markant vid svårbehandlat Hodgkins lymfom.

27 mar 2015, kl 11:07
0

En fas III-studie visar att progressionsfri överlevnad vid svårbehandlat Hodgkins lymfom ökade från 24 till 43 månader genom en behandling med brentuximab vedotin. Den totala överlevanden efter 3 år var 80 procent. Läkemedlet visade på signifikant nytta i flera olika kliniska undergrupper av patienter.

Studien gjordes som en dubbelblind randomiserad placebokontrollerad undersökning bland 329 patienter med en variant av sjukdomen som har sämre prognos. Dessa patienter har tidigare ofta saknat någon effektiv behandling.

Läkemedlet består av en antikropp riktad mot CD30 och denna är kopplad till ett cellgift, monometylauristatin E. Preparatet är godkänt både i Europa och USA och säljs under namnet Adcetris. Alla patienter genomgick en autolog stamcellstransplantation innan behandlingen sattes in.

Genom att läkemedlet bryts ned inne i cellerna blir biverkningarna färre än vid traditionell kemoterapi. Perifer neuropati var den vanligaste biverkan men de symtomen förbättrades med tiden.