Annons

Dubbla besked om behandling av myelom

Tumme upp och tumme ner för läkemedel mot multipelt myelom. Ett läkemedel får negativt utlåtande och ett annat godkänns.

31 maj 2016, kl 09:05
0

Nyligen fick läkemedlet Darzalex, daratumumab, godkänt av Europeiska kommissionen som monoterapi för vuxna patienter med multipelt myelom, som har fått återfall eller blivit resistenta mot tidigare behandlingar.

I dag gick även läkemedelsföretaget Roche ut med att deras antikroppsterapi Mabthera, rituximab, fått en utökad indikation för den nya subkutan beredningsformen och nu även godkänns för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi som tidigare inte behandlats eller fått återfall av sjukdomen. Läkemedlet är tidigare godkänt för behandling av B-cellslymfom, reumatoid artrit och systemisk vasculit.
Läkemedelsvärlden har tidigare också skrivit om att Mabthera används utanför indikationen för behandling av multipel skleros.

Under förra veckan höll Europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, CHMP, ett möte och totalt rekommenderar CHPM sex läkemedel för godkännande.

Bland annat rekommenderas två kombinationsbehandlingar mot kronisk hepatit C, Epclusa, sofosbuvir/velpatasvir, och Zepatier, elbasvir/grazoprevir.

Även den fasta doskombinationen av saxagliptin och dapagliflozin rekommenderas av CHMP. De båda blodglukossänkande läkemedlen i fast kombination utgör läkemedlet Qtern och får positivt utlåtande från CHMP för behandling av typ 2-diabetes.

Ett läkemedel som däremot inte rekommenderas godkännas är Ninlaro, ixazomib. Läkemedlet var tänkt att användas för behandling av vuxna med multipelt myelom som tidigare fått minst en behandling.

Vid CHMPs möte i april gav kommittén ett negativt utlåtande om Sialanar, glykopyrroniumbromid. Läkemedlet var tänkt att användas för att behandla ihållande dreglande, orsakat av oförmåga att kontrollera saliv. Det var avsett för barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar som exempelvis epilepsi. Nu ansöker företaget som vill marknadsföra läkemedlet ännu en gång och begär en omprövning av den första bedömningen. Kommittén kommer därför att ompröva det tidigare yttrandet och avge ett slutligt yttrande.