Dramatisk ökning av resistent tarmbakterie

En grupp läkemedelsresistenta bakterier som infekterar tarmen har blivit mycket vanligare bland sjukhuspatienter i Spanien.

17 sep 2003, kl 12:36
0

Annons

Spanska forskare rapporterar att gramnegativa bakterier som producerar ESBL (beta-laktamas med utvidgat spektrum) har blivit mycket vanligare. Det är oroande eftersom bakterierna är resistenta mot läkemedelsklassen cefalosporiner.
Forskarna i Madrid jämförde mer än 1 200 avföringsprov som samlats in från sjukhuspatienter 1991 med 400 avföringsprov insamlade 2003 från patienter i både öppen och sluten vård.
Resultatet visar att det var 0,3 procent av patienterna 1991 som hade ESBL-producerande bakterier jämfört med i genomsnitt 7,5 procent 2003 varav 10,7 procent bland sjukhuspatienter. Det är särskilt oroande att det är så många patienterna utanför sjukhus som bär på bakterien, menar forskarna. En hög användning av cefalosporiner är troligen en orsak. Resultaten presenterades vid internationell infektionskongress i Chicago, USA nyligen.

Bakteriestammar som bär på ESBL förekommer mycket oftare utomlands än i Sverige