Tiaziddiuretika skyddar mot höftfrakturer

Användning av tiaziddiuretika minskar risken för höftfrakturer. Men inget klart dossamband kunde påvisas och effekten försvinner fyra månader efter avslutad behandling.

16 sep 2003, kl 12:15
0

Annons

7 891 patienter, 55 år och äldre undersöktes i en prospektiv populationsbaserad kohortstudie, kallade The Rotterdam Study. Deltagarna delades in i sju olika grupper beroende på om de använde tiaziddiuretika, om de hade avslutat behandlingen eller om de aldrig hade använt det.

281 höftfrakturer inträffade. Jämfört med dem som aldrig hade använt tiaziddiuretika uppvisade de som hade använt det i mer än 365 dagar en statistiskt signifikant minskad risk för höftfraktur. Inget klart dossamband kunde dock ses och den lägre risken försvann fyra månader efter det att behandlingen sattes ut.

Författarna menar i artikeln, som publiceras i dagens nummer (16 september 2003) av Annals of Internal Medicine, att tiaziddiuretika skyddar mot höftfrakturer. Förklaringen skulle kunna vara att tiaziddiuretika minskar exkretion av kalcium i urinen.