Annons

Kostnadsavmattning även i Danmark

Den danska statens läkemedelsutgifter, som är införlivade i den allmänna sjukförsäkringen, ökar nu betydligt långsammare än tidigare, skriver den danska webbsajten Sundhetsdebatten.

15 sep 2003, kl 16:14
0

De danska länens, amtens, utgifter för läkemedel ökar nu i betydligt långsammare takt än tidigare. Den årliga ökningstakten har varit 12-14 procent de senaste åren. Det första halvåret 2003 steg dock kostnaderna bara med cirka fem procent jämfört med första halvåret 2002.

Den senaste tidens patentutgångar är en förklaring till utvecklingen ? generika får i högre grad ersätta dyra originalpreparat. Totalförbrukningen av läkemedel ökar dock.

Även i Sverige sjunker för närvarande läkemedelskostnaderna inom förmånssystemet något, efter flera års mer eller mindre konstant ökning. Augusti blev den tredje månaden i år med lägre totala försäljningssiffror jämfört med samma månad föregående år, enligt statistik från Apoteket.

Huvudförklaringen anses vara patentutgångar för storsäljande läkemedel som omeprazol (Losec), citalopram (Cipramil) och simvastatin (Zocord).