Läkare stödjer generikabyte

Bara drygt två procent av läkemedelsrecepten är kryssade för att hindra apoteket att byta till generika. Det visar en uppföljning som Apoteket gjort.

18 sep 2003, kl 14:20
0

Förskrivarna tycks inte motsätta sig reformen om utbyte till billigaste ytbytbara läkemedel som trädde i kraft 1 oktober förra året. Det visar statistik från Apoteket.

Bara drygt två procent av recepten är sedan 1 oktober förkryssade för att hindra ett sådant byte. Detta trots att byte är möjligt för över hälften av alla expedierade recept.

Inför reformen uppmanade läkemedelsindustrin läkarna att använda sig av möjligheten att kryssa recepten. Bytet skulle öka risken för att patienterna inte tog sin medicin, varnade industrin. En uppmaning som läkarna tydligen inte hörsammat.
Motsvarande siffror vid liknande läkemedelsreformer i Tyskland och Danmark var 30 ? 50 %.