Annons

Daxas ingår i högkostnadsskyddet

Underhållsbehandlingen vid svår kol, Daxas, roflumilast, fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet.

28 sep 2015, kl 09:59
0

Annons

Läkemedlet används som underhållsbehandling mot den obotliga lungsjukdomen kol. År 2010 beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att Daxas skulle ingå i läkemedelsförmånerna med begränsning. Det innebar att beslutet var villkorat och skulle följas upp.

Uppföljningsvillkoret innebar att företaget skulle visa resultat från en studie som de uppmanades att göra samt redovisa en hälsoekonomisk analys.

TLV menar att läkemedlet har visat sig ha effekt på försämringsperioder och lungfunktion som tillägg till dubbel- och tippelbehandling vid svår kol. TLV anser även att den beräknade kostnaden är rimlig för behandling av den aktuella patientgruppen och beslutar därför att läkemedlet fortsatt ska ingå i högkostnadsskyddet, med generell subvention.