Annons

Danmark utökar försäljningen av läkemedel utanför apotek

För drygt ett år sedan började OTC-preparat säljas utanför apoteken i Danmark. Resultatet blev att försäljningen av svaga smärtstillande medel minskade. Sedan slutet av januari har sortimentet för den liberaliserade försäljningen utökats.

20 jan 2003, kl 17:09
0

För drygt ett år sedan infördes i Danmark fri försäljning av vissa OTC-preparat. Totalt är det cirka 1 000 affärer som idag säljer receptfria läkemedel. Sommaren 2002 fanns det omkring 200 olika läkemedel till fri försäljning. Nu utökas sortimentet med ett hundratal preparat.
Medel mot svampinfektioner, vissa antihistaminer och medel mot munsår finns nu tillsammans med bland annat svaga smärtstillande och nikotinläkemedel att köpa på andra ställen än apotek.

Minskad försäljning
Det viktigaste skälet till att man beslutat utöka sortimentet som får säljas fritt är, säger det danska Läkemedelsverket i sin utvärdering, att det inte som kritikerna till exempel befarade, blivit en ökad försäljning av smärtstillande medel. Tvärtom har försäljningen av dessa, i antal dygnsdoser, istället minskat.
Förklaringen till det är att försäljningen flyttats från stora förpackningar som enbart får säljas på apotek till små förpackningar som säljs fritt. Priset per dos har däremot ökat något. Liberaliseringen har också medfört att fler företag marknadsför små förpackningar. Idag står butikerna för knappt halva försäljningen av små förpackningar.
Medan försäljningen av smärtstillande sjunkit har den ökat för nikotinmedlen, samtidigt minskade priserna per dygnsdos för dessa något. För nikotinmedlen finns inte några restriktioner vad gäller förpackningsstorlek. Cirka 30 procent av försäljningen av dessa medel sker nu utanför apoteken.
Totalt har försäljningen i mängd minskat något (drygt en procent) för de läkemedel som säljs fritt.
Försäljningen på de medel som sedan tidigare säljs utanför apotek uppgick 2001 till en miljard svenska kronor, omkring tio procent av den omsattes utanför apoteksförsäljningen. Den samlade omsättningen på de preparat som nu släpps var 2001 cirka 150 miljoner danska kronor.