Annons

Dålig följsamhet gav fler sjukhusinläggningar

Patienter med typ 2-diabetes som inte tar sina läkemedel regelbundet har en ökad risk att försämras och behöva sjukhusvård. Dålig följsamhet till lipidsänkande läkemedel och blodtrycksbehandling gav inte samma riskökning.

19 okt 2004, kl 11:46
0

Annons

Den amerikanska studien, som nyligen publicerades i Diabetes Care, visar att det är särskilt viktigt för patienter med typ 2-diabetes att ta sina perorala antidiabetika regelbundet för att inte riskera att sjukdomen förvärras redan inom ett år.
Forskare vid universitetet i Michigan, USA rekryterade 900 vuxna patienter med typ 2-diabetes och undersökte i vilken utsträckning de under år 2000 tog sina läkemedel enligt ordination. Under tolvmånadersperioden tog 29 procent av patienterna inte läkemedlen regelbundet. Forskarna satte upp en gräns på följsamheten som var 80 procent av föreskriven ordination. De som hamnade under den nivån hade en ökad risk att behöva sjukhusvård
för diabeteskomplikationer eller hjärtsjukdom inom ett år som var 2,5 gånger högre än om man följde ordinationen. Forskarna påpekar att det alltså inte enbart var patienter som slutat ta sina läkemedel helt som hade den förhöjda risken.

I studien fick 45 procent av patienterna dessutom minst ett läkemedel för förhöjda lipidnivåer och 57 procent läkemedel för högt blodtryck. Dålig följsamhet till dessa två typer av läkemedel ökade inte risken för sjukhusvård.
Forskarna menar att det finns ett stort behov av strategier för att förbättra följsamheten, något som skulle gagna både patienter och sjukvårdsfinansiärer. Konkreta åtgärder kan vara att satsa på särskilda diabetesmottagningar.