Annons

DU90 viktigt verktyg i utvärdering av läkemedelsterapi

Kvalitetsmåttet DU90 är en effektiv metod för att ge återkoppling av förskrivningsmönster och utvärdera kvaliteten på läkemedelsförskrivningen samt för att göra internationella jämförelser. Det visar en avhandling vid Karolinska institutet.

19 okt 2004, kl 11:55
0

I Sverige upprättades 1997 ett nationellt receptregister för att kunna erbjuda återkoppling för de som skriver ut recepten. Syftet var att stimulera det lokala kvalitetsarbetet.
Apotekare Björn Wettermark visar i sin avhandling att återkoppling med förskrivningsprofiler på vårdcentralsnivå och för individuella läkare bidrog till ett ökat genomslag för läkemedelskommitténs rekommendationer.
Han menar att det är viktigt att hitta verktyg som kan användas för att utvärdera förskrivningen i primärvården. I sin forskning har han använt DU90 som är det antal preparat som mätt i DDD står för 90 procent av förskrivningen. Med DU90 får man två kvalitetsmått, dels antalet läkemedel som bör vara ett begränsat antal väldokumenterade läkemedel och dels följsamhet till Kloka listan.
? DU90 är en värdefull vidareutveckling av tidigare metodik som ger fokus på alla läkemedel, säger Björn Wettermark.

De flesta kvalitetsindikatorer som använts hittills har fokuserat på ett visst läkemedel eller terapiområde. Procentuell följsamhet är egentligen inget nytt, det som är nytt är att titta på antalet läkemedel, påpekar han.
När det gäller uppföljningar av läkemedelsförskrivning kan man ha olika infallsvinklar. En del arbetar med patientperspektivet genom att granska journaler för att se om patienten fått rätt kombination av läkemedel och så vidare, medan andra arbetar med läkemedelsstatistik utan patientdata som diagnoser och behandlingstid.
? DU90 är ett sätt att mötas och det är så långt man kan komma utan att ha tillgång till diagnos, säger han.
DU90 har även börjat användas mer och mer i andra länder. Björn Wettermark har jämfört användningen av antiinflammatoriska läkemedel och visat att det finns betydande skillnader mellan olika europeiska länder.
Den största fördelen med DU90 är att man får en snabb översikt över förskrivningen och att man kan hitta områden där det kan behövas lokala fördjupningsprojekt.
? Vi har sett att de som arbetar med det här över lag har en högre ökning i följsamhet till läkemedelskommittéernas rekommendationer än länet eller primärvårdsgenomsnittet, säger Björn Wettermark.