Annons

Cochrane ifrågasätter influensavaccin

Det saknas bevis för att äldre personer blir mindre sjuka av att ta
vaccin mot säsongsinfluensa. Det hävdar forskare vid Cochraneinstitutet
eter att ha analyserat data från fyrtio säsonger av influensa.

18 feb 2010, kl 12:48
0

Annons

Det finns inga belägg för att personer över 65 år blir friskare av att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Det budskapet kommer från Cochraninstitutet som analyserat data från fyrtio säsonger av influensa i hela världen.
? Nästan alla studier är av låg kvalitet, även de som publiceras i de bästa tidskrifterna. Men inte nog med det, forskarna drar dessutom ofta överdrivna slutsatser som inte har stöd i deras egna data. De studier som är sponsrade av läkemedelsindustrin kommer genomgående fram till att vaccin har större verkan än då studierna är statligt finansierade, säger Thomas Jefferson epidemiolog och en av forskarna bakom rapporten till Svenska Dagbladet.

Enligt analysen saknas belägg för att vaccinationerna gör större nytta för människor över 65 år än att vädra och tvätta händerna. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen sedan 1997 att alla över 65 år ska vaccinera sig varje år mot säsongsinfluensa. Vaccineringen av denna grupp bekostas i de flesta fall av landstingen.

 Thomas Jefferson säger att ungerar vaccinet bäst på unga med bra immunförsvar, alltså den grupp som också har bäst naturlig motståndskraft även utan vaccin. Cochraneanalysens slutsatser får kritik av Smittskyddsläkare Åke Örtqvist i Stockholm är skeptisk till institutets slutsatser.
– Det är en klar förenkling att påstå att det inte finns studier som visar på skyddseffekt. Sådana studier finns men det gäller unga människor. Att göra lottade studier på äldre eller riskgrupper vore oetisk, säger han till Svenska Dagbladet.