Annons

Stockholms förskrivare följer råd

Råden om läkemedel som rekommenderas av Stockholms läns landsting
följs i 77 procent av fallen. Det visar ny statistik om
läkemedelsanvändningen i länet.

18 feb 2010, kl 12:05
0

Annons

I Stockholms län publicerar landstingets expertgrupp varje år rekommendationer för hur läkemedelsanvändningen kan förbättras. Detta gör man dels genom den så kallade Kloka listan som innehåller rekommenderade preparat för de vanligaste sjukdomarna, dels genom Kloka råd.

Ökningen för kostnaderna för läkemedel halverades 2009 jämfört med året innan. Totalt ökade kostnaderna med knappt 3,5 procent under förra året. Att förskrivare till 77 procent följt Kloka listans rekommendationer är en av förklaringarna till den bromsade kostnadsökningen enligt ett pressmeddelande. En annan är att flera patentutgångar som lett till att nya generika använts på sjukhus och förskrivits på recept.

Exempel på de råd som kommer rån expertgruppen är en minskad antibiotikaanvändning och att välja simvastatin som blodfettssänkande medel. Enligt SLL utgör nu simvastatin 74 procent av statinanvändningen i länet.