Enhetligt pris på läkemedel försvinner med nya regler

De nya reglerna för utbyte av läkemedel på apotek innebär att vi kan få olika pris för samma läkemedel på olika apotek. Det menar Apoteket AB och Apoteket Hjärtat i sina remissvar till TLV:s förslag på effektivare utbyten.

18 feb 2010, kl 11:31
0

Annons

TLV har nu fått feedback på förslaget på hur prissättningen av utbytbara läkemedel och själva utbytet ska effektiviseras.
De flesta remissinstanser säger sig i stort vara positiva, samtidigt som i alla fall de närmast berörda, som apotek och branschorganisationer flaggar för problem.
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets förslag innebär bland annat myndigheten ska fastställa billigaste vara var fjärde månad istället för som nu varje månad. De som är tveksamma alternativt motståndare till de förlängda prisperioderna varnar för att det kan bli brist på läkemedel om generikaföretaget inte kan leverera.

De flesta
remissinstanser oroar sig över leverenssäkerheten och menar att den måste säkras vid budgivningen eller att det införs en kännbar sanktion mot företag som inte håller vad man lovat. LIF liksom FGL (generikaföretagens branschorganisation) anser att prisperioderna inte bör förlängas och om TLV håller fast vid förändringen, gör det på försök med några stora produkter först.

En lösning
som några föreslår är att apoteken tillåts expediera ytterligare en produkt utan att invänta att TLV utsett en ny vara som den billigaste.
Apoteken kritiserar också att de bara får sälja ut restlagret av förra periodens vara under 15 dagar och att man därefter, förutsatt att läkemedelsförpackningens inköpspris var lägre än 300 kronor, får sälja ut resterande förpackningar till sitt eget inköpspris.
Enligt Apoteket AB innebär det att apotek helt sonika kommer att kassera förpackningarna eftersom det är billigare för apoteken än att sälja ut dessa till inköpspriset.

Kronans droghandel
undrar om TLV inte känner till att apoteken inte har rätt att returnera restlager oberoende av pris och undrar hur läkemedlen som kostar mer än 300 kronor ska hanteras.

En konsekvens
av de nya reglerna blir att samma vara kan kosta olika på olika apotek, eftersom det blir lagerhållningen på de lokala apoteken som styr priset. Ett apotek som under 15 dagar säljer ut sitt lager av en produkt kommer att ha ett annat pris på läkemedlet än ett apotek som sålt slut på lagret och säljer varan till det nya priset. Och om något apotek skulle vilja sälja ut ett restlager dag 16 gör kunden ett riktigt ?klipp?.

Nu är det här
situationer som inte kommer att uppstå dagligdags. Men det innebär att prissättningen inte längre blir enhetlig, vilket kan vara förvirrande för kunderna, påpekar Apoteket Hjärtat liksom Apoteket AB.

LIF, Sveriges Farmacevtförbund
och Pensionärernas riksorganisation, PRO anser också att läkemedelsföretag ska tvingas teckna försäkring hos Läkemedelsförsäkringen för att kunna konkurrera om att bli periodens vara. Företag kan annars välja att inte vara med av kostnadsskäl och till exempel använda de pengarna till ett lägre utbytespris, samtidigt som patienterna får ett sämre skydd, menar kritikerna.

Flera remissinstanser
, bland annat fackförbunden och Apotekarsocieteten, påpekar de problem som de menar uppstår vid expedieringen när apoteken inte längre får erbjuda en kund att till exempel behålla sitt tidigare läkemedel mot att man betalar mellanskillnaden. Farmacevten har egentligen inte heller rätt att byta till ett subventionerat utbytbart läkemedel om det på receptet står att kunden ska ha ett läkemedel som inte längre ingår i förmånen.
Apotekarsocieteten anser att de reglerna gör att farmacevtens fokus flyttas från korrekt läkemedelsanvändning till ekonomiska och administrativa hänsyn.