Annons

Hopp om ny behandling mot Alzheimer

Behandling med bapineuzumab tros kunna minska de plack i hjärnan som
troligtvis orsakar Alzheimers sjukdom. Det visar en ny svensk studie.

17 apr 2012, kl 12:48
0

Annons

Bapineuzumab rikar sig mot beta-amyloid och har i djurförsök visat sig minska plackbildning. En ny studie av forskare vid Sahlgrenska akademin visar att substansen även påverkar biomarkörer i mänsklig ryggvätska som förknippas med mild Alzheimers. I studien ingick 46 personer med mild till måttlig Alzheimers. 27 behandlades med bapineuzumab och 19 med placebo.

– Hos de som behandlades med bapineuzumab noterades en minskning av de aktuella biomarkörerna. Det tyder på att läkemedlet sänker hjärnans nivåer av det Alzheimerrelaterade proteinet P-tau och kan bidra till att minska nervcellsskadan och bildningen av de neurofibriller som är karaktäristiskt för sjukdomen, säger Kaj Blennow, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Resultaten presenteras i tidskriften Jamas Archives of Neurology. Studien utfördes i samarbete med forskarna på Neurokemi lab, Pfizer och Janssen Alzheimer Immunotherapy.

Forskarna har i en tidigare studie visar att substansen även minskar mängden beta-amyloid i hjärnan.
– I höst kommer nya och större långtidsstudier som skall ge svar på vilken effekt läkemedlet har på symptomen. Då får vi veta om vi har det första läkemedlet som verkligen kan bromsa själva sjukdomen, säger Kaj Blennow.