Annons

Cimzia godkänt i EU

TNF-hämmaren Cimzia har fått europeiskt godkännande för behandling av måttlig till
svår reumatoid artrit. Det är det första godkända läkemedlet som består
av ett fragment av en antikropp. Även Simponi fick ett godkännande.

6 okt 2009, kl 12:22
1

Annons

Läkemedlet Cimzia (certolizumab pegol) fick positivt utlåtande från Emea:s rådgivande kommitté CHMP redan i juni i år och EU-kommissionen har nu fattat det formella beslutet. Bakom produkten ligger det belgiska företaget UCB som utvecklar läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar och sjukdomar i centrala nervsystemet.

Certolizumab pegol är den fjärde TNF-hämmaren på marknaden, sedan tidigare finns Enbrel (etanercept), Humira (adalimumab) och Remicade (infliximab). Det som framför allt skiljer den från sina föregångare är att besår av bara ett pegylerat Fab-fragment av en human antikropp. Pegyleringen gör att molekylen blir mer stabil och därför räcker kan det räcka med injektioner varannan vecka.

Till grunden för godkännandet ligger bland annat studierna RAPID 1 och RAPID 2 som visar att Cimiza i kombination med metotrexat ger förbättring av sjukdomssymptom jämfört med behandling enbart med metotrexat. Godkännandet avser behandling i kombination med metotrexat av vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit när andra antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt.

UCB har tidigare ansökt om att få Cimzia godkänt för behandling av Chrons sjukdom men fått avslag.

EU-kommissionen godkände ytterligare ett medel, Simponi (golimumab) för behandling av tre reumatiska sjukdomar. Simponi från Schering-Plough  godkändes för ledgångsreumatism, psoriasisartrit och ankolyserande spondylit/Bechterews sjukdom.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer