Annons

Cervarix visar på skydd i sex år

I en uppföljningsstudie som presenteras i Lancet ger vaccinet Cervarix ett skydd mot HPV 16 och 18 i minst sex år.

4 dec 2009, kl 12:30
0

Annons

En studie som gjorts av Glaxosmithkline, företaget bakom HPV-vaccinet Cervarix, visar att det ger ett skydd i sex år efter vaccinationstillfället. I studien ingick omkring 900 kvinnor i USA, Kanada och Brasilien mellan 15 och 25 år som inte var infekterade vid studiens början. Studien är en dubbelblind randomiserad studie där omkring hälften av deltagarna fick Cervarix och hälften placebo år 2003. Cervarix skyddar mot humant papillomavirus 16 och 18.

Deltagarna har testats för infektion av HPV var sjätte månad under lite mer än 6 år. De senaste analyserna visar att kvinnorna som vaccinerats hade ett skydd mot infektion 6,4 år efter vaccinationstillfället. Vaccingruppen hade efter i median 5,9 år ett skydd på 100 procent mot att drabbas av förstadier till livmoderhalscancer orsakat av HPV 16 och 18.

Studien visade också att de vaccinerade kvinnorna hade ett ökat skydd mot HPV 31 och 45.