Sexlust och resistens belönas

Två Uppsalabaserade forskarlag får tre miljoner kronor var för att
utveckla nya läkemedel. Preparat som ökar sexlusten och nya metoder att
bekämpa resistenta tarmbakterier är målen.

4 dec 2009, kl 13:07
0

Annons

Det är nätverket Uppsala BIO som delar ut utmärkelsen Uppsala BIO-X för femte året i rad. Priset är ett utvecklingsstöd som går till medicinska forskningsprojekt som anses ha stor potential att nå marknaden. Det ena projektet som får pengar denna gång är en forskargrupp vid Uppsala universitet som identifierat att substansen libiguin har betydelse för sexlusten.

I studier har en forskargrupp ledd av Jarl Wixberg, professor i farmakologi, tillsammans med utländska samarbetspartner visat att patienter med minskad sexlust fick en ökad lust när de fått kapslar med libiguin. Enligt forskarna ger preparatet en mer långvarig effekt än de som finns på marknaden idag.

Den andra forskargruppen arbetar med att ta fram nya antibiotikaformer för att bekämpa ESBL-resistenta bakterier i tarmen. Anders Larsson, professor i klinisk kemi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala leder gruppen som tagit fram IgY-antikroppar som visat sig ge bra effekt på de resistenta bakterierna. ESBL-, eller Extended-Spectrum Beta-Lactamase-producerande bakterier är ett utbrett problem inom sjukvården som ökade med 30 procent under 2009 enligt Smittskyddsinstitutet.

De två projekten får tre miljoner kronor vardera fördelade på två år.