Annons

Ulrika Gillespie är Årets Farmacevt

Apotekaren Ulrika Gillespie har utsetts av Sveriges Farmacevtförbund till Årets Farmacevt.

23 nov 2010, kl 12:38
0

Sveriges Farmacevtförbunds styrelse utser varje år någon verksam farmacevt som de anser bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i Sverige. I år föll valet på apotekaren Ulrika Gillespie i Uppsala.

Ulrika Gillespie forskar för närvarande vid Uppsala universitet och inom ramen för det arbetet har hon tillsammans med kollegor vid Akademiska sjukhuset genomfört och publicerat den så kallade 80 plus-studien som fått stor medial uppmärksamhet. I undersökningen gick apotekare igenom läkemedelsanvändningen hos patienter över 80 år i akutsjukvården. En uppföljning ett år efter utskrivningen visade att de cirka 200 patienter som fått interventionen hade 16 procent färre återbesök och akutinläggningar jämfört med en lika stor kontrollgrupp. Antalet sjukhusinläggningar orsakade av läkemedel var hela 80 procent lägre i gruppen som fått träffa en apotekare.

Enligt SFF har Ulrika Gillespie haft en nyckelroll vi utvecklingen det svenska magisterprogrammet i klinisk farmaci som startade i Uppsala 2006.