Annons

Cancerläkare går till tobaksindustrin
för att arbeta med prevention

Skillnaden mellan tobaksvaror och nikotinläkemedel synes bli allt mindre. Nu har Swedish Match lanserat ett tobakstuggummi för den som vill ha ett ?alternativ till cigaretter eller bestämt sig för att sluta röka?. Och två svenska cancerläkare lämnar sjukvården för att arbeta för tobaksbolaget.

11 maj 2006, kl 12:31
0

Medan Socialdepartementet utreder vilka regler som ska gälla när nikotinläkemedel börjar säljas i detaljhandeln, använder Swedish Match tiden till att marknadsföra sitt tobakstuggummi, Firebreak. En produkt de inte kan påstå är ett läkemedel, även om det kan användas på samma sätt.

– Ja de nya produkterna inom tobaksindustrin har aspekter som gör att de närmar sig läkemedelsområdet. Även om de inte är läkemedel har de drag som gör att de mera liknar de produkter som läkemedelsindustrin säljer.

Det säger Lars-Erik Rutqvist, professor i onkologi, som nu avvecklar sitt arbete som överläkare och tidigare chef för onkologikliniken vid Huddinge Universitetssjukhus för att börja arbeta med Swedish Match. Ett steg som cancerläkaren Freddie Lewin nyligen tagit.

– Jag ska jobba med rökpreventionsfrågor och vilken roll Swedish Match produkter ska ha i det arbetet, säger Lars-Erik Rutqvist.

Ser ingen konflikt

Han tycker inte att det nya arbetet med att bygga upp en medicinsk kompetens inom tobaksbolaget står i strid med läkaretiken.

– Inte alls. För mig som onkolog är det viktigt att människor inte drabbas av rökrelaterade sjukdomar som cancer och hjärtkärlsjukdom. Men i den svenska debatten har fokus snarare legat på att människor ska bli nikotinfria. Man har riktat in sig för mycket, menar jag, på beroendet. Men det är en moralisk ståndpunkt.

Det nyligen lanserade tuggummit har, hävdar Lars-Erik Rutqvist, en något bättre farmakokinetik ur den aspekten att det ger ett bättre tillslag än nikotintuggummin.

– Men den stora fördelen är förstås att det säljs i dagligvaruhandeln som ett alternativ till cigaretter.

Snus med nikotin

Enligt Lars-Erik Rutqvist finns det flera produkter på gång.

– Bland annat snusliknande produkter som innehåller nikotin men inte tobak. Får man till en bra farmakokinetik för nikotintillförseln så kan det fungera.
Asgeir Helgason, som specialiserat sig på rökavvänjningsforskning tror också att Swedish Matchs tobakstuggummin kan vara lika effektiva som Nicorette.

– Men när vi ordinerar nikotinläkemedel vet vi vad produkten innehåller, nikotin. Swedish Matchs tuggummi innehåller också tobak som innehåller en massa skit. Vad det har för effekt på folkhälsan vet vi inget om.