Fångar med adhd får behandling med Concerta på försök

På kriminalvårdsanstalten i Norrtälje ska intagna med adhd erbjudas behandling med metylfenidat (Concerta). Behandlingen ska ske som en öppen studie under tolv månader.

11 maj 2006, kl 12:16
0

Annons

På initiativ från den nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton ska intagna på kriminalvårdsanstalterna vid Norrtälje och Hågaanstalten behandlas med metylfenidat (Concerta) mot den neuropsykiatriska störningen adhd.

Det finns undersökningar som visar att kanske hälften av de intagna inom kriminalvården skulle ha störningen.

– Men hur relevanta siffrorna är vet vi inte, eftersom de bygger på självskattningsformulär, inte på neuropsykiatriska undersökningar, säger Ylva Ginsberg, överläkare vid neuropsykiatrin på Karolinska sjukhuset, som håller i studien vid Norrtäljeanstalten.

Om allt går enligt planerna ska man i sommar börja med att screena alla intagna med avseende på adhd, för att sedan välja ut intagna som går vidare till en neuropsykiatrisk utredning.

– Det blir en fullständig utredning som brukar ta cirka 40 timmar per individ.

De som uppfyller kriterierna, hon räknar med ett trettiotal, ska sedan ingå i studien.

Godkänt för barn

Idag är metylfenidat godkänd för behandling av adhd hos barn och tonåringar. Men företaget Janssen-Cilag har gjort en europeisk multicenterstudie på vuxna som ska ligga till grund för en vuxenindikation. Enligt Ylva Ginsberg som varit ansvarig prövare för den svenska delen har studier i USA visat att över hälften av de vuxna som deltagit svarar på behandlingen.

– Vi anser det bevisat att Concerta har effekt vid adhd på vuxna. Frågan är om det också har det på den här gruppen med inslag av missbruk, kriminalitet och antisociala drag. Är det någon idé att man utreder och behandlar de här killarna? Vi hoppas förstås på ett positivt svar.

Studietiden omfattar tolv månaders behandling med läkemedlet.

– Men vi ska följa upp dem efter 24 och 48 månader för att se om de fortsatt behandlingen, antingen inom kriminalvården eller inom den öppna psykiatrin.

Deltagandet i studien och behandlingen är, understryker hon frivillig och de som deltar kan alltid välja att stiga av.

Medan studien pågår är behandlingen och undersökningarna kostnadsfria.