Annons

Bristfällig redovisning av biverkningar i studier

Biverkningar rapporteras inte på ett tillfredsställande sätt i kliniska
studier. Det visar en färsk genomgång av artiklar i världens mest
inflytelserika medicinska tidskrifter.

27 okt 2009, kl 13:09
0

Annons

Franska forskare har granskat samtliga randomiserade, placebokontrollerad och dubbelblinda kliniska studier som jämför två behandlingar och publicerats i någon av världens sex mest inflytelserika vetenskapliga tidskrifter mellan 1 januari 2006 och 1 januari 2007. Resultatet publiceras i veckan nummer av Archives of internal medicine.

Visserligen nämndes biverkningar i närmare nio av tio artiklar. Men rapporteringen är allt annat än tillfredsställande, menar forskarna.
I hälften av artiklarna framgick det inte om patienter avbrutit behandlingen på grund av biverkningar och i tre av tio artiklar saknades information om allvarliga biverkningar.

Men även när biverkningar redovisades så fanns det begränsningar i rapporteringen i närmare en tredjedel av artiklarna, enligt forskarna. Det handlar då om att endast de vanligaste biverkningarna rapporterades, eller bara de allvarligaste, eller endast de statistiskt signifikanta.
I en ledarkommentar i samma nummer av tidskriften poängteras att de flesta nya behandlingar endast har en liten, om ens någon, fördel i effekt jämfört med redan befintliga behandlingar. Därför är skillnader i biverkningar självklart en viktig faktor vid valet av behandling.