Annons

Kolesterolsänkning med oklart värde

Genom att kombinera ezetimib med atorvastatin uppnås en större
kolesterolsänkning än om dosen atorvastatin ökas. Men ännu är det
oklart om det innebär någon nytta för patienterna.

27 okt 2009, kl 13:57
0

Annons

Ett tillägg av ezetimib (Ezetrol) till behandling med atorvastatin (Lipitor mfl) sänker kolesterolvärdet mer effektivt än en fyrdubbling av atorvastatindosen hos hjärtsjuka patienter över 65 år. Det visar en kanadensisk studie av över 2000 patienter som presenteras idag på den pågående kanadensiska kardiovaskulärkongressen i Edmonton i Kanada, enligt ett pressmeddelande.

Patienterna lottades till att antingen få 10 mg ezetimib under tolv veckor som tillägg till 10 mg atorvastatin eller först en fördubbling under sex veckor och sedan en fyrdubbling av atorvastatindosen. Andelen som nådde målvärdet för LDL-kolesterol efter tolv veckor var strax över 60 procent i ezetimib-gruppen jämfört med strax under 50 procent atorvastatingruppen.

Men sänkning av kolesterolvärdet är en så kallad surrogatparameter för den önskade effekten av en blodfettsänkande behandling ? en minskad risk för hjärt-kärlhändelser och död. Och historien lär att studier som visar god effekt på surrogatparametrar bör tolkas med försiktighet.
Liknande resultat vad gäller sänkningen av LDL-kolesterol uppnåddes för ett antal år sedan med en kombination av ezetimib och simvastatin (Zocord mfl). När den goda effekten senare skulle verifieras i en studie av uppbyggnaden av arteriella plack (även det en surrogatparameter) visade det sig att tillägg av ezetimib inte gjorde någon nytta.

Ännu saknas studier som visar att tillägg av ezetimib till statinbehandling minskar risken för hjärtkärl-händelser eller död för någon patientgrupp.