Annons

Brister i kompetensutveckling på apotek oroar facket

Enligt en webbaserad undersökning som Farmaciförbundet gjort bland sina medlemmar finns ett missnöje med kompetensutvecklingen bland apotekspersonalen. Enligt undersökningen anser omkring 80 procent av de 1150 som svarat att de inte får den tid de behöver för att hålla sig uppdaterade inom läkemedelsområdet. En av de främsta orsakerna är enligt svaren en hård arbetsbelastning och […]

7 dec 2010, kl 15:02
0

Enligt en webbaserad undersökning som Farmaciförbundet gjort bland sina medlemmar finns ett missnöje med kompetensutvecklingen bland apotekspersonalen. Enligt undersökningen anser omkring 80 procent av de 1150 som svarat att de inte får den tid de behöver för att hålla sig uppdaterade inom läkemedelsområdet. En av de främsta orsakerna är enligt svaren en hård arbetsbelastning och omkring 70 procent använder fritiden för att läsa på.
Åsa Norrman-Grenninger är kanslichef på Farmaciförbundet och menar att siffrorna är alarmerande.
– Att 80 procent säger sig inte ha tid med kompetensutveckling är allvarligt. Att kunna hålla sig à jour med vad som händer inom området är avgörande för att behålla den kompetens som svensk farmacipersonal har idag.
På apoteksföretagen tycker man att definitionen av kompetensutveckling är diffus.
– Vi har ett bredare perspektiv än antalet kurser man eventuellt deltagit i, säger Andreas Rosenlund, informationschef på Kronans Droghandel.
Han menar också att anställda bör väga in det man lär sig av sina arbetskamrater när man jobbar och att man lärt sig nya system.

Av Farmaciförbundets enkät framgår att det är sämre ställt med vidareutbildning och kompetensutveckling nu än innan omregleringen. Enligt farmacipersonalen handlar en stor del av den utbildning som nu sker om företagens affärsvisioner, kunderbjudanden och it-system. Annika Svedberg, farmacichef på Apotek Hjärtat, säger sig ha förståelse för att personalen ser brister i kompetensutvecklingen under en period.
– Det nya it-stödet har tagit mycket tid och kraft och vi har därför inte velat rulla ut några stora kompetenssatsningar på läkemedelsområdet. Men det kommer under nästa år. Vi har till exempel utsett farmacispecialister på regional nivå som kommer att utbildas då, säger hon.
Att fokus ligger på annat håll i en inledningsfas kan Åsa Norrman-Grenninger förstå, men menar att det inte får ske på bekostnad av kompetensutveckling på läkemedelsområdet.
– Undersökningen visar tydligt att det finns ett behov av en nationell och oberoende kunskapsbank som all farmacipersonal har tillgång till, det är en av de viktigaste frågorna för Farmaciförbundet.