Annons
”Bra forskning ska stödjas, inte styras” – kritik från VR
Foto: Istock

”Bra forskning ska stödjas, inte styras” – kritik från VR

Vetenskapsrådet riktar i en skrivelse skarp kritik mot den nationella life science-strategi som håller på att tas fram.

24 okt 2018, kl 14:22
0

Annons

I en skrivelse till utbildningsdepartementet kritiserar Vetenskapsrådet regeringens life science-strategi som är under utarbetning. Jenni Norborg, chef för avdelningen hälsa på Vinnova, leder det sedan årsskiftet nyinrättade life science-kontoret, som arbetar med strategin.

Kritiken från Vetenskapsrådet gäller den ”färdplan” bestående av tre prioriteringsområden, som life science-kontoret presenterade i somras (se faktaruta). Rådet menar att färdplanen är för begränsad till ett fåtal fokusområden och i alltför stor utsträckning styr vad det ska forskas om. ”Det är Vetenskapsrådets uppfattning att bra forskning ska stödjas, inte styras”, skriver man i brevet till utbildningsdepartementet.

I stället vill Vetenskapsrådet se en nationell life science-strategi som baseras på en stark grundforskning ihop med en väl utvecklad klinisk forskning och där allt är starkt förankrat i såväl hälso- och sjukvården som hos näringslivet. Man poängterar också återkommande vikten av hållbarhet och långsiktighet.

”Tidigare erfarenheter har visat att stora genombrott inom life science svårligen kan planeras, och att det är klokast att satsa på nyfikenhetsdriven grundforskning av hög kvalitet.”, skriver man.

Nu uppmanar Vetenskapsrådet life science-kontoret att bjuda in samtliga aktörer till fortsatt samråd för att för att se till att den kommande strategin är väl förankrad hos alla och för att stärka förtroendet för life science-kontorets arbete