Gästblogg

Dyra läkemedel till svårt sjuka – här är frågorna som måste ställas

Det finns många kartor som hjälper besökaren hitta rätt bland Almedalens event. Men den viktigaste saknas – den med vilka frågor en besökare bör ställa till paneldeltagare. Att Almedalen kommer att handla...
4
14 Jun 2018, kl 09:25

Skuldbelägg inte farmaceuter för sådant vi inte kan påverka

Enligt ett blogginlägg av etikrådet i tidningen Svensk farmaci är farmaceuter mer lojala mot arbetsgivaren än mot professionen. De hänvisar till vetenskapliga studier som visar att en stor del av receptexpeditionerna består...
17 Maj 2018, kl 10:27

Läkemedel vid samhällskris – vem ansvarar för att säkra tillgången?

Tongångarna har förändrats vad gäller potentiella risker för större nationella och internationella kriser eller konflikter eller i värsta fall krig. I olika informationssatsningar från svenska myndigheter uppmanas allmänheten att förbereda sig på...
4
9 Maj 2018, kl 09:50
Annons>

Konsten att kommunicera myndighetsbeslut i sociala medier

Vissa dagar är det mer aktivitet än andra. När Läkemedelsverket nyligen berättade att tre produkter (CBD-olja) klassificerats som läkemedel, och därmed inte längre fick säljas, var det många som reagerade. Det första...
30 Apr 2018, kl 06:00

Farmaceutiska grundutbildningar ger framtidens läkemedelsexperter

Utvecklingen inom läkemedelsområdet går snabbt. Som ett par exempel kan nämnas nya sätt att utveckla läkemedel, avregleringen av apoteksmarknaden och landstingens satsningar på att hantera fler läkemedelsfrågor inom den egna organisationen i...
1
10 Apr 2018, kl 12:41

Nu finns en chans att
synliggöra vårt viktiga arbete

Jag har tidigare beklagat mig i bloggen om att insatser på apotek är svåra att mäta på en högre nivå. Då önskade jag att det fanns något sätt att mäta vad vi...
1
4 Apr 2018, kl 08:00

Problematiskt när vård blir en vanlig handelsvara

För några månader sedan arrangerade jag ett kvällsmöte med ett trettiotal bekanta – alla män – och en urolog i samma ålder, även han man. Mötet var föranlett av alla frågor som...
5
15 Mar 2018, kl 10:10

Med teknikens nya möjligheter blir humaniora ännu viktigare

Medicin är ett vetenskapsområde som utvecklas i hög och ständigt accelererande takt. Än snabbare går det med nya möjligheter till beräknings- och lagringskapacitet av data. Lägg till artificiell intelligens och blockchain-teknik för...
9 Mar 2018, kl 10:02

”Bättre att träffa en läkare i paddan än ingen alls”

Mannen framför mig är alldeles askgrå i ansiktet, han behöver nästan hålla sig i disken för att inte ramla ihop. Han vill ha något för sin onda hals, men inte sugtabletter, det...
2
22 Feb 2018, kl 09:59

Det är dags att ändra
vårt beteende

Under de senaste trettio åren har vi sett fantastiska forskningsframgångar inom en rad terapiområden, som lett till nya läkemedel som lindrar och till och med botar sjukdomar vi tidigare bara kunnat drömma...
1
15 Feb 2018, kl 11:00

Läkemedelsreningens effekt
måste redovisas

En spolkloss på toaletten som ”varje gång du spolar bryter … ner de skadliga (läkemedels)resterna så de inte hamnar i miljön”, ”tar bort 60-80 % av alla skadliga läkemedelsrester som lämnar kroppen”,...
4
11 Jan 2018, kl 11:24

2017 var ett bra år – nu kan ju 2018 bara bli bättre

Det började bra. I januari i år hade vi ett särskilt EMA-sekretariat som regeringen utsett för att marknadsföra Sverige som en god hemvist för det europeiska läkemedelsverket. Sedan 2015 har vi ett...
21 Dec 2017, kl 12:15

Lägg energin på att möta kundens frågor istället för att öva in fraser

Som apotekschef fick jag gå en ledarskapskurs i jobbets regi. Ett av momenten på kursen var en beteendeanalys där vi delades in efter beteendemönster och jag slogs av hur många av mina...
2
13 Dec 2017, kl 10:32

Undvik att medicinsk användning av cannabis blir en politisk fråga

Användningen av medicinsk cannabis har diskuterats med jämna mellanrum i Sverige. Under 2017 har diskussionen bitvis varit intensiv där man kan se uppenbara risker för att det blir en politisk fråga i...
5
7 Dec 2017, kl 10:12

Hoppfullt med krav på hårdare reglering av homeopatika

I dagarna har det europeiska samfundet EASAC (European Academies Sciences Advisory Council) där Kungliga Vetenskapsakademin, KVA har det svenska medlemskapet, publicerat ett uttalande med rekommendationer och ställningstagande kring hur EU bör reglera...
1
26 Okt 2017, kl 07:01

Dags för farmaceuter och apoteksbransch att vara tydliga

Det är dags för farmaceuter och apoteksbransch att vara tydliga – är ni en del av vården eller inte? Nya apoteksmarknadsutredningens förslag om reglerad handelsmarginal ställer frågan på sin spets. Socialstyrelsen anser...
2
12 Okt 2017, kl 06:00