Annons

Lars Dagerholt

Lars Dagerholt

Kommunikatör Läkemedelsverket

”Alla är inte lika väl grundade i sina påståenden som Anders Tegnell”

Det brukar sägas att forskning och medicinsk vetenskap följer modetrender. I dag är det inte bara trendigt, utan även viktigt att vi samlar och utvecklar vår kunskap för att bekämpa den rådande pandemin. Men det finns många som gärna vill delta i spridandet av kunskap och information om covid-19. Och alla är inte lika väl […]

Tiden är mogen för att steppa upp arbetet med miljö och läkemedel

EU:s läkemedelslagstiftning avseende godkännande av läkemedel innehåller inga möjligheter att ställa miljökrav relaterade till tillverkningen. Miljölagstiftning, som är nationell och gällande i Europa har ingen effekt på produkter som tillverkas utanför EU. Det var 2008 som Läkemedelsverket bjöd in våra europeiska myndighetskollegor till ett möte för att diskutera läkemedel och miljö. Samtliga inbjudna tackade nej. […]

140 000 personer har anmält sig till Tobiasregistret – det är för få

Nyligen fick jag höra om en kollegas nyfödda dotter som drabbats av svår kombinerad immunbrist (SCID), en allvarlig sjukdom som karaktäriseras av att immunsystemet fungerar mycket dåligt eller inte alls. Sjukdomen debuterar oftast inom de tre första levnadsmånaderna och de första symtomen är i huvudsak infektioner. Obehandlad leder sjukdomen till döden före två års ålder. […]

Life science-företagen borde satsa på snabbare tillväxt

Det finns en skröna om ett svenskt life science-företag som var på besök i Boston för att träffa investerare. På frågan om vad bolaget skulle göra om de fick tio gånger större investering än den efterfrågade – svarade vd att det räckte bra med den mindre investeringen. Samma känsla fick jag vid ett ”showcase” av […]

Nationella läkemedelslistan kan bli mer än en lista på läkemedel

När jag gjorde min militärtjänst så fick vi lära oss att det är lätt att förutspå vädret. Det är bara att säga att det blir samma som idag. Då vet vi att vi har rätt fler gånger än fel. Att förutspå framtiden i life science-världen är kanske inte lika enkelt, men det finns mycket spännande […]

Kampen mot antibiotikaresistens – gör Sveriges goda exempel tillgängliga för andra

Nyligen träffade jag en vän som var på besök i Stockholm. Han hostade lite, och var irriterad över den förkylning som han fått med sig från flygresan. Dessutom tyckte han det var väldigt dumt att det inte gick att köpa antibiotika direkt på apoteket i Sverige. Själv så tyckte jag att det lät ganska bra. […]

Handen på hjärtat – har du verkligen patienten i fokus?

Det är inte sällan som vi gör anspråk på att vi och våra organisationer har ”patienten först”, sätter patienten i centrum, och verkar för bättre hälsa. Det är ofta det första som står i våra avsiktsförklaringar och strategidokument. Handen på hjärtat – har du verkligen patienten i fokus? Ofta upplever jag att vi drabbas av […]

Dags för gemensamma europeiska behandlings- rekommendationer?

Jag noterar att en del av Läkemedelsverkets myndighetskollegor i Europa har slutat med att skapa rekommendationer för läkemedelsbehandling av utvalda sjukdomar, och även dokument som uttrycker hur en godkänd behandling ska värderas i jämförelse med andra. Från en av dem hör jag att de tycker att det är mer intressant att fokusera på internationella behandlingsrekommendationer […]

Det är nu vi ska locka med Sveriges EMA-kampanj

Det är nu nästan precis ett år sedan EU-kommissionen tog beslut att EMA flyttar från London till Amsterdam. Beslutet togs efter en intensiv period av lobbying och marknadsföring av olika platser som tänkbar hemvist för Europas centrum för regulatoriska myndigheter. Sedan dess jobbas det med Brexit. Nya byggnader byggs, personal har börjat flytta med sina […]

Hälften av mindre företags ansökningar blir inte godkända

I dagarna har jag varit på Topra (The Organisation for Professionals in Regulatory Affairs), som haft sitt årliga symposium. Denna gång i Stockholm. Medverkande har varit alla vi som arbetar med regulatoriska frågor från myndigheter, företag och inte minst konsulter från hela Europa. Bland det jag fått höra är att knapp sex av tio, 57 […]

Behovet av kompetensutveckling har aldrig varit större

I veckan läste jag att personalchefen på IBM såg på de anställdas färdigheter som relevanta i tre år. Det gäller nog inte bara de som jobbar med utveckling av organisationer och processer med hjälp av modern teknik. Jag vill tro att det gäller alla oss som arbetar med tillämpad vetenskap. Kunskaper inom medicin är nog […]

Konsten att kommunicera myndighetsbeslut i sociala medier

Vissa dagar är det mer aktivitet än andra. När Läkemedelsverket nyligen berättade att tre produkter (CBD-olja) klassificerats som läkemedel, och därmed inte längre fick säljas, var det många som reagerade. Det första dygnet efter pressreleasen fick vi fler än 2 000 kommentarer på Facebook, och en stor mängd frågor via Messenger. De mer officiella kanalerna, […]

Med teknikens nya möjligheter blir humaniora ännu viktigare

Medicin är ett vetenskapsområde som utvecklas i hög och ständigt accelererande takt. Än snabbare går det med nya möjligheter till beräknings- och lagringskapacitet av data. Lägg till artificiell intelligens och blockchain-teknik för att utnyttja och tillämpa information, och kunskap och utvecklingshastigheten mångfaldigas ytterligare. I en rapport från Stockholm Science City från 2016 skriver författarna i […]

2017 var ett bra år – nu kan ju 2018 bara bli bättre

Det började bra. I januari i år hade vi ett särskilt EMA-sekretariat som regeringen utsett för att marknadsföra Sverige som en god hemvist för det europeiska läkemedelsverket. Sedan 2015 har vi ett life science-råd som jobbar med att fokusera goda insatser som främjar sektorn  som levererade även under 2017. Nya Karolinska Solna och Hagastaden börjar […]

Det finns utrymme för bättre information om läkemedel

Information om varför och hur läkemedel ska användas, liksom medicinens egenskaper, är viktiga för både patienter, förskrivare och andra som hanterar läkemedel. Dagens två viktigaste informationsbärare är bipacksedeln för patienter och produktinformationen till sjukvården. Flera undersökningar har gjorts internationellt för att se hur patienter och sjukvården uppfattar den tillgängliga informationen. Generellt kan sägas att information […]

Varför inte jobba gratis på semestern i år?

Under våren hade jag förmånen att träffa och umgås med en grupp volontärer vid ett barnsjukhus i Laos. Det slog mig hur de laddades med energi och engagemang för det yrke de valt, och möjligheten de hade att för alltid påverka människors liv. På Lao Friends Hospital for Children i Luang Prabang jobbar idag 15 […]