Gästblogg

Det är nu vi ska locka med Sveriges EMA-kampanj

Det är nu nästan precis ett år sedan EU-kommissionen tog beslut att EMA flyttar från London till Amsterdam. Beslutet togs efter en intensiv period av lobbying och marknadsföring av olika platser som...
15 nov 2018, kl 09:00

Det var en gång ett land med en Läkemedelsbok

Det var en gång ett land där staten hade haft ett apoteksmonopol som avvecklades. Landet tog med öppen famn emot ett stort antal flyktingar som i många fall hade god utbildning inom...
1 nov 2018, kl 10:51

Vad kan vi på apotek göra för att skydda antibiotikan?

Vi har en privatläkare i stan som ofta skriver Spektramox till barn. Jag kan ju inte veta, kanske är det indicerat i varje fall, men det gnager lite i mig varje gång...
25 okt 2018, kl 09:10
Annons

En molekyl är långt i från ett
färdigt läkemedel

Nyheter kring upptäckter som kan lindra och bota sjukdomar kommer i en strid ström och inger hopp om nya läkemedel för många patientgrupper. Det handlar ofta om viktiga genombrott kring nya molekyler,...
1
18 okt 2018, kl 11:12

Bakvänt med krav på fullständig biverkningsrapportering

Så länge jag har arbetat inom vården har jag fått höra att vi rapporterar för få biverkningar till Läkemedelsverket. Som medlem av Läkemedelsverkets vetenskapliga råd har jag lätt att inse vikten av...
4
20 sep 2018, kl 08:56

”Sparade recept” – Orsak till missförstånd och irriterade kunder

Kanske har listan ”Mina sparade recept på apotek” ändrats på senaste tiden, eller så har jag bara råkat stöta på problemet oftare på sistone, men det faktum att datum när nästa uttag...
8
13 sep 2018, kl 09:53

Sverige behöver återupprätta forskningen inom samhällsfarmaci

Häromveckan presenterade regeringen flera myndighetsuppdrag kopplade till apoteksmarknadsutredningen. En rad förstudier och en översyn av tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek är några av uppdragen. Förslagen är högst lovvärda och kommer säkert att ytterligare...
3
6 sep 2018, kl 09:32

Behovet av kompetensutveckling har aldrig varit större

I veckan läste jag att personalchefen på IBM såg på de anställdas färdigheter som relevanta i tre år. Det gäller nog inte bara de som jobbar med utveckling av organisationer och processer...
1
22 aug 2018, kl 22:04
Annons

Dyra läkemedel till svårt sjuka – här är frågorna som måste ställas

Det finns många kartor som hjälper besökaren hitta rätt bland Almedalens event. Men den viktigaste saknas – den med vilka frågor en besökare bör ställa till paneldeltagare. Att Almedalen kommer att handla...
4
14 jun 2018, kl 09:25

Skuldbelägg inte farmaceuter för sådant vi inte kan påverka

Enligt ett blogginlägg av etikrådet i tidningen Svensk farmaci är farmaceuter mer lojala mot arbetsgivaren än mot professionen. De hänvisar till vetenskapliga studier som visar att en stor del av receptexpeditionerna består...
17 maj 2018, kl 10:27

Läkemedel vid samhällskris – vem ansvarar för att säkra tillgången?

Tongångarna har förändrats vad gäller potentiella risker för större nationella och internationella kriser eller konflikter eller i värsta fall krig. I olika informationssatsningar från svenska myndigheter uppmanas allmänheten att förbereda sig på...
4
9 maj 2018, kl 09:50

Konsten att kommunicera myndighetsbeslut i sociala medier

Vissa dagar är det mer aktivitet än andra. När Läkemedelsverket nyligen berättade att tre produkter (CBD-olja) klassificerats som läkemedel, och därmed inte längre fick säljas, var det många som reagerade. Det första...
30 apr 2018, kl 06:00

Farmaceutiska grundutbildningar ger framtidens läkemedelsexperter

Utvecklingen inom läkemedelsområdet går snabbt. Som ett par exempel kan nämnas nya sätt att utveckla läkemedel, avregleringen av apoteksmarknaden och landstingens satsningar på att hantera fler läkemedelsfrågor inom den egna organisationen i...
1
10 apr 2018, kl 12:41

Nu finns en chans att
synliggöra vårt viktiga arbete

Jag har tidigare beklagat mig i bloggen om att insatser på apotek är svåra att mäta på en högre nivå. Då önskade jag att det fanns något sätt att mäta vad vi...
1
4 apr 2018, kl 08:00

Problematiskt när vård blir en vanlig handelsvara

För några månader sedan arrangerade jag ett kvällsmöte med ett trettiotal bekanta – alla män – och en urolog i samma ålder, även han man. Mötet var föranlett av alla frågor som...
5
15 mar 2018, kl 10:10

Med teknikens nya möjligheter blir humaniora ännu viktigare

Medicin är ett vetenskapsområde som utvecklas i hög och ständigt accelererande takt. Än snabbare går det med nya möjligheter till beräknings- och lagringskapacitet av data. Lägg till artificiell intelligens och blockchain-teknik för...
9 mar 2018, kl 10:02