Bastubad förbättrar symptom hos hjärtsviktspatienter

Kliniska symptom förbättrades hos 85 procent av patienterna och BNP-nivåerna i blodet sjönk signifikant.

12 apr 2002, kl 12:40
0

En japansk studie publicerad i Journal of the American College of Cardiology visar att regelbundna bastubad har en positiv inverkan på patienternas symptom.

20 patienter med hjärtsvikt (NYHA-klass II-III) badade bastu 15 minuter varje dag i två veckor. Efter badet vilade de under en filt, för att behålla värmen, i ytterligare 30 minuter. En matchad kontrollgrupp om tio personer fick bara ligga under en filt i 45 minuter.

De kliniska symptomen dyspné, trötthet, ödem, minskad matlust, förstoppning och sömnsvårigheter undersöktes genom frågeformulär till patienterna.

Av de 20 patienterna i den aktiva behandlingsgruppen uppgav 17 att deras symptom förbättrades. Tre patienter ansåg att deras symptom var oförändrade. Inga patienter upplevde förvärrade symptom.

BNP anses generellt vara en god markör över hjärtstatus. Normalt sett är BNP-nivåerna låga i blodet, men är oftast förhöjda vid tillstånd som hypertoni med vänsterkammarhypertrofi och hjärtsvikt. I den aktuella undersökningen hade BNP-nivåerna minskat signifikant efter två veckor.