Annons

Både Luleå och Umeå startar utbildning för receptarier

Tvekampen mellan universiteten i Luleå och Umeå om var utbildningen för receptarier ska läggas är nu troligen över.

10 apr 2002, kl 15:03
0

Annons

Enligt Västerbottenskuriren kommer troligen båda universiteten att få eximinationsrätt för receptarieutbildning.
Luleå börjar redan till hösten medan Umeå får vänta till hösten 2003.

Tidigare hade universitetet i Umeå skrinlagt planerna på utbildningen eftersom man inte fick de forskningsanslag man önskade.

Nu har man ändrat sig. Enligt planerna ska ska Umeå dela upp den treåriga utbildningen i olika studiegrupper. På plats kommer 20 studenter att finnas samt lika många på distans. Dessutom kommer man att ha lokala studiegrupper på tre orter. Sollefteå, Falun och troligen Skellefteå.

Tanken med de lokala studiegrupperna är att studenterna kommer i kontakt med de lokala apoteken och den lokala arbetsmarknaden. Därmed hoppas Apoteket Ab att studenterna också ska bli kvar och fylla de tomma tjänsterna när de är färdigutbildade.

Ingert Nilsson