Stora säsongsskillnader vid hjärtsvikt

En skotsk studie visar att patienter med hjärtsvikt hospitaliseras och dör i större utsträckning under vintermånaderna.

12 apr 2002, kl 13:05
0

Annons

Under ledning av Simon Stewart i Glasgow har gruppen studerat olika register och databaser för att se huruvida det föreligger säsongsskillnader i hospitalisering och dödlighet för patienter med hjärtsvikt.

Enligt undersökningen var det signifikant fler hospitaliseringar under vintern jämfört med sommaren. För kvinnor var toppmånaden december med 12 procent fler inläggningar jämfört med medeltalet. Den lägsta noteringen var i juli med 7 procent färre inläggningar. För män var månaderna desamma med 8 procent fler och 6 procent färre inläggningar. För både män och kvinnor var variationen störst bland de äldsta patienterna, äldre än 75 år. Skillnader sågs på mellan 15 och 18 procent jämfört med medeltalen.

Siffrorna var likvärdiga avseende dödstal. För män dog 16 procent fler under december och i juli 7 procent färre, jämfört med medel. För kvinnor var det 21 procent fler i januari och 14 procent färre i juli. Även här vara variationen störst bland de äldre än 75 år, med mellan 25 och 35 procent högre siffror.

Författarna drar slutsatsen att större uppmärksamhet bör ägnas dessa patienter under vintermånaderna, samt att patienterna bör vaccineras i större utsträckning mot virussjukdomar.