Avreglering gav låga priser initialt

De till en början låga priserna på läkemedel efter avregleringen i Danmark är snart uppe på samma nivå som apotekens.

3 sep 2003, kl 12:03
0

Annons

När danska livsmedelsaffärer den första oktober 2001 fick lov att sälja handköpsläkemedel och prisregleringen samtidigt avskaffades gick dagligvaruhandeln ut hårt med låga priser. Den första undersökningen av prisutvecklingen visar att ett år senare var skillnaden betydligt mindre. Lekemiddelstyrelsens undersökning baseras på 90 produkter som svarar för 60 procent av handköpsläkemedlen.
Under det första halvåret efter avregleringen låg detaljhandelns priser 11,5 procent under apotekens. De flesta apotek valde att inte sänka priserna för att möta konkurrensen. Men när detaljhandeln hade fått en rejäl marknadsandel steg priserna. När undersökningen slutade i september 2002 var skillnaden bara sex procent.
Förbrukningen gick ner
Enligt Flemming Randløv, ekonomisk konsult på Apotekerforeningen, hade avregleringen inga negativa effekter på folkhälsan genom ökad förbrukning av läkemedel. I själva verket gick försäljningen ner, vilket kan bero på att detaljhandeln bara får sälja små förpackningar av läkemedel.
? Det enda undantaget är rökavvänjningsmedel. Där kunde man se en ökad förbrukning, vilket troligen beror på att de blev mer lättillgängliga, säger Flemming Randløv.
Detaljhandeln har också satsat extra mycket på marknadsföring av rökavvänjningspreparat och priserna låg vid starten i genomsnitt 12 procent under apotekens.
Handeln skeptisk mot generika
Detaljhandeln har i stort sett utan undantag valt att bara ha originalpreparat och därmed välkända märken på hyllorna.. Även om butikerna ger rabatt på 10 procent blir det väsentligt dyrare med exempelvis allergimedicinen Zyrtec än det billigaste generikapreparatet som man kan spara 200 kronor på genom att köpa på apoteket, skriver tidningen Farmaci (7/2003).