Moderaterna fick vika sig om högkostnadskyddet

Den 16 oktober blev det slutligt klart. Apoteksmonopolet avvecklas, både för receptfria och receptbelagda preparat.
Högkostnadsskyddet för läkemedel ändras däremot inte. Anders Borgs nådiga lunta gav svar på några, men inte alla, frågor om hur läkemedelspolitiken ska förändras med den nya regeringen.

27 okt 2006, kl 18:19
0

Få personer blev förvånade av att den nya regeringen vill avveckla försäljningsmonopolet på läkemedel, men i budgetpropositionen bekräftades att den nya regeringen vill att såväl receptfria som receptbelagda preparat ska få säljas av andra aktörer än statliga Apoteket. Förutsättningen är att Läkemedelsverket beviljat tillstånd.

– Vi ska ta steg i den riktningen. Det har vi EU på oss för att göra och jag tror också att det finns ett värde i att öka tillgängligheten för apotekstjänster genom fler aktörer, säger socialminister Göran Hägglund (kd) till Läkemedelsvärlden.

Men hur och när monopolet ska avvecklas framgår inte av budgetpropositionen. Göran Hägglund vill inte gå in på närmare detaljer om avregleringen.

– Hur långt vi kommer den här mandatperioden vill jag idag inte säga. Vi bör kunna återkomma till våren med besked.

– Men det behövs säkerligen ytterligare utredningar eftersom det här är ett område som är av väldigt stor betydelse för enskilda människor och för personalen på Apoteket. Sedan är det här också varor som är av en speciell karaktär och därför måste man vara extra noggrann med det man gör.

Inte förvånad

Thony Björk, kommunikationsdirektör på Apoteket AB, är inte förvånad över att regeringen slår fast att bolagets monopol ska avvecklas.

– Vi kan bara konstatera att vi har fått besked om att man vill göra en förändring. Det är viktigt att förändringen sker på ett väl genomtänkt sätt, vilket också verkar vara meningen.

Anders Lönnberg, den förra regeringens utredare av apoteksmonopolet, har fått nytt jobb som chef för Public Affairs på läkemedelsföretaget Novartis. Vad som händer med hans utredning, som sträcker sig över hela nästa år, kan regeringen i skrivande stund inte svara på.

– Vi behöver föra samtal med honom om hans arbete för att bestämma hur vi ska hantera det, säger Göran Hägglund.

Hägglund menar att en uppluckring av monopolet innebär fler chanser för dem som idag arbetar för Apoteket.

– Det kan innebära en möjlighet för den som vill starta en egen verksamhet och för den som vill söka en annan arbetsgivare.
Han menar också att den nya politiken kommer att sänka distributionskostnader och leda till en större tillgänglighet på läkemedel.

Någon utförsäljning av Apoteket står inte på regeringens omedelbara agenda.

Satsning på genomgångar

Moderaterna har tidigare uppgivit att de vill höja taket på högkostnadsskyddet för läkemedel. Istället för att den enskilde får sina mediciner helt subventionerade från och med 1 800 kronor, som sker idag, föreslog moderaterna att patienten själv bör betala upp till 2 000 kronor. De andra allianspartierna motsatte sig det och moderaterna fick vika sig. Högkostnadsskyddet förblir detsamma.

Av budgetpropositionen framgår också att regeringen vill stimulera till fler läkemedelsgenomgångar. Åtgärden ingår i
en satsning på äldreomsorg. Sammanlagt ska anslagen till äldreomsorgen öka med drygt 1.9 miljarder kronor nästa år. Hur mycket som specifikt ska investeras i läkemedelsgenomgångar är ännu inte bestämt.

Göran Hägglund anser att genomgångar av äldre personers medicinanvändning är viktig av flera skäl.

– Undersökning efter undersökning visar att många av våra äldre har en stor mängd läkemedel förskrivna av olika läkare. Ingen har en helhetsbild av vilka läkemedel den äldre personen intar.

– Det är faktiskt så att många äldre har en väsentligt sämre livskvalitet än vad de skulle behöva ha om det här fungerade väl, säger han.

Han påpekar också att kostnaden för samhället kan minska avsevärt om fler läkemedelsgenomgångar genomförs.

– Det viktigaste är naturligtvis den enskildes välbefinnande, tillägger han.

Samma kostnad budgeterad

Statsbidragen till landstingen för läkemedelsförmånerna förhandlas fram nästa år. I budgetpropositionen är den utgiften beräknad till samma kostnad som för år 2007.

– Vi har en förhandling framför oss med staten i början av 2007. Vilken nivå det landar på vet vi inte, men en nolltillväxt tror vi absolut inte på. Det här ser vi bara som en markering på att den här kostnaden finns, säger Bodil Ericsson på Sveriges Kommuner och Landsting.

Handeln välkomnar beskedet
Detaljhandeln välkomnar beskedet att apoteksmonopolet ska avvecklas. Thomas Svaton, vd för svensk Dagligvaruhandel, menar att receptfria läkemedel kan komma att säljas i handeln inom ett år.
– Det finns ett förslag från Anders Lönnberg för hur man ska avreglera handeln med nikotinläkemedel. Man kan använda samma ramverk för ett begränsat sortiment av andra receptfria läkemedel.
Han anser att avvecklingen av försäljningsmonopolet för receptfria läkemedel bör ske först. Någon sådan prioriteringsordning har dock inte fastställts av regeringen.