Annons

Stor risk att registerförslag inte går igenom

Propositionen baserad på Leif Ekbergs utredning om bland annat läkemedelsregister försenas troligen med en månad och lämnas till riksdagen först i november. Risken är överhängande att propositionen sedan blir inaktuell utifrån utfallet i det så kallade Bringwellmålet, och inte passerar riksdagen i sin nuvarande skepnad.

14 okt 2004, kl 10:35
0

Annons

En proposition om ökad säkerhet på läkemedelsområdet baserad på Leif Ekbergs utredning kommer efter lagrådsbehandlingen sannolikt att lämnas till riksdagen i november.

Enligt Statsrådsberedningens lista över planerade propositioner under Riksmötet skulle den överlämnats i oktober, men enligt Anders Blanck, departementsråd på socialdepartementet, blir det troligen först nästkommande månad.

På socialdepartementet, liksom på många andra håll, avvaktar man med stor spänning domen i EG-domstolen i det så kallade Bringwellmålet, som kommer att påverka möjligheterna att genomföra utredningens förslag.

I en enkätundersökning under ett seminarium i Sveriges Farmacevtförbunds regi nyligen trodde bara cirka tio procent av de som svarat att EG-domstolen kommer att tillåta Sverige att behålla apoteksmonopolet i sin nuvarande form.

– Arbetet med propositionen fortlöper som vanligt även om Bringwellmålet i stor utsträckning påverkar möjligheten att genomföra förslagen, säger Anders Blanck.

Riksdagen ska enligt den normala gången fatta beslut om Ekbergpropositionen till våren. Det är troligt att domen i EG-domstolen kommer innan dess.
– Det möjliggör för riksdagen att rösta ned propositionen om EG-domstolens utslag gjort den inaktuell.

Isåfall kommer ett omarbetat förslag att behöva tas fram utifrån de nya förutsättningar som gäller efter Bringwelldomen.

Sammantaget kommer alltså Ekbergs förslag med stor sannolikhet att förändras och/eller försenas.