Annons

Onödigt lidande när patienten inte tar sitt läkemedel

Enligt ett examensarbete av Kristin Andersson vid Uppsala universitet leder oföljsamhet till ordination till onödigt lidande för patienten och ökande kostnader för samhället. Oföljsamhet till läkemedelsordinationer i Sverige är i samma storleksordning som i andra länder där mätningar gjorts.

4 sep 2003, kl 12:59
0

Examensarbete har syftat till att undersöka hur stor följsamheten är till läkemedelsordinationer med hjälp av en receptinsamling som omfattar alla typer av läkemedel. Jönköpings läns landsting valdes som modell för riket.

Den genomsnittliga följsamheten i Jönköpings läns landsting blev 57 procent. Skillnaden i följsamhet mellan olika läkemedelsgrupper var stor, högst följsamhet sågs avseende medel för antikonception (81 procent) och lägst för coxiber (19 procent). Underanvändning av läkemedel var lika vanlig som överanvändning. En del av överanvändningen kunde hänföras till frikortsinnehavare. Följsamheten mellan olika apotek varierade från 44 procent till 64 procent.

3 636 itererade recept samlades in från de 16 största apoteken i Jönköpings läns landsting under en vecka i november 2002. Genom bestämning av uttagsintervall fastställdes om patienterna hade läkemedel tillgängliga, så att de över huvud taget har kunnat vara följsamma. Analyser genomfördes med avseende på både under- och överanvändning. God följsamhet definierades som 80-120 procent uttag.

Kristin Andersson menar att låg följsamhet beror på många faktorer, till exempel att patienten har frikort, intar medicinen enbart vid upplevt behov eller att läkemedlet anses vara för dyrt. Följsamheten förbättras om samsyn skapas mellan förskrivare och patient, både när det gäller synen på sjukdomen och dess behandling. Även fler ?controlled release?-beredningar och dosförpackade läkemedel förbättrar följsamheten.