Annons

Hanna Gyllensten

Hanna Gyllensten

Apotekare och postdoc på Göteborgs universitet och Karolinska institutet

Vårdmiljön påverkas av läkemedelsförsörjningen

Sedan omregleringen av apoteksmarknaden verkar läkemedelsförsörjning till sjukhusen vara ett ständigt aktuellt ämne. Enligt Läkemedelsverket ska vårdgivaren ”organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus på ett sådant sätt att den bedrivs rationellt och så att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas”. Efter att ha kommit i kontakt med en forskargrupp inriktad på vårdmiljöer började jag […]

Personcentrerad farmaci “nästa grej”?

Vården idag ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Vårdskador, samt händelser som kunde ha orsakat vårdskador, ska utredas för att identifiera bakomliggande faktorer och ge underlag för att undvika liknande framtida händelser. Detta gäller även för apotekspersonal. Trots formuleringarna i lagstiftningen […]

Om att fatta beslut för andra

Jag återkommer som så ofta till beslutsfattande. Varje dag fattar vi en mängd beslut: det ska väljas elbolag, mobiloperatör, vårdcentral, kvällsmat osv. Som rätt nybliven förälder fattar jag ju även beslut för mitt barn, ibland obekväma sådana. Det kan vara allt från om hen ska vaccineras till mängd skärmtid per dag (inte än som tur […]

Vad innehåller en forskarutbildning?

När jag påbörjade avhandlingsarbetet ”valdes” jag för att jag hade erfarenhet av att göra läkemedelsgenomgångar och var särskilt intresserad av läkemedelsrelaterade problem. Detta var uppgifter som skulle passa bra in i det projekt som skulle genomföras, för att studera läkemedelsrelaterad sjuklighet i Sverige. När jag sedan blev antagen, så visste jag att min uppgift var […]

Undervisning om läkemedel kan höja intresset

Nu drar en ny termin igång på universitetens farmaciutbildningar. Man kan väl anta att vissa har lockats dit av de engagerade farmacistudenter och lärare som informerat om utbildningarna i gymnasieskolor runt om i landet. Informerat om utbildningarna alltså – men vem ser till att nybakade studenter vet hur man använder läkemedel rätt? En övergripande målsättning […]

Om att fördela resurser efter pinnar

Jag har, som förmodligen många andra, läst Maciej Zarembas bok "Patientens pris". Den tar ju upp en del mycket tragiska fall, men har också lyckats sprida diskussionen om vårdens resultat till nya kretsar. Men jag är lite förvånad över en diskussion som mer eller mindre uteblivit. Den om överläkare Magnus Linds förslag till ny styrning […]

Själv avslutar jag sommaren med dieten härodlat

Läser de senaste inläggen i kostdebatten. Forskare från Karolinska institutet och Göteborgs universitet kritiserar LCHF-dieten med hänvisning till stigande kolesterolvärden. Självklart blir det en stor debatt. I vänstra ringhalvan har vi utmanaren som önskar att vi ska äta mer fett (vilket tydligen inte behöver betyda att man ska äta mer animaliska produkter, även om den […]

Höjden av valfrihet

Ett högaktuellt tema är valfrihet inom vård och omsorg. Här ryms både val av vårdgivare och vårt inflytande på åtgärder och behandlingar. En farhåga med detta rör alla medborgares lika möjlighet att dra nytta av denna valfrihet. Individer kan som bekant ha olika förmåga att tillgodogöra sig hälsobudskap, förstå hälsorisker och att utnyttja sådana kunskaper. […]

Rätt beslutsunderlag för bra beslut

Jag har på senare tid haft anledning att fundera över perspektiv och beslutsfattare inom vården. Beslut kan fattas på nationell nivå om exempelvis prissättning av läkemedel. På regional nivå fattas beslut om till exempel ersättningsmodeller och prioriteringar mellan verksamheter. Lokalt på vårdenheten fattas beslut både på ett mer övergripande plan utifrån budget och i det […]

Att få friska levnadsår

Jag är precis i fasen att försöka ställa mitt forskningsämne i perspektiv till andra folkhälsofrågor och sjukdomar, och nyligen fastnade jag för några intressanta siffror. Sedan 1990 sammanställs med några års mellanrum en global rapport över sjuklighet och dödlighet, Global Burden of Disease, GBD, av WHO. Eller en rapport – den senaste består av en […]

Jämlik vård i Europa?

Jag har precis kommit hem efter en mycket intensiv vecka på ISPOR-kongress i Berlin. ISPOR står för International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Kongressens huvudtema handlade om de utmaningar som beslutsfattare inom den europeiska hälso- och sjukvården står inför idag. Förutom den pågående krisen i Europa så var det stor uppmärksamhet på prissättning av […]

Kanske får vi rankinglistor av läkemedel

I väntan på resultaten från den pågående Läkemedels- och apoteksutredningen funderar jag över ett förslag som handlar om just prissättning och subventionering av nya innovativa läkemedel i Sverige. Förslaget är skrivet av svenska forskare från bland annat Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi och publicerat i Applied Health Economics & Health Policy. Förslaget utgår från skillnaden […]

Att rapportera det som kanske inte hänt

Vad är egentligen läkemedelsrelaterad sjuklighet, och hur har uttrycket använts historiskt? När ska man använda uttrycket drug-related morbidity, och när är det mest korrekt att säga adverse drug event? Är det verkligen möjligt att kategorisera sådana händelser, vid vilken dos går exempelvis gränsen mellan adverse drug reaction och drug intoxication? Jag kom tillbaka tidigt från […]

Utifrån diskussionen verkar ett EU-SBU inte fel

Under den nyss avslutade ISPOR-kongressen (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) diskuterades möjligheterna till ett framtida europeiskt samarbete runt värdering, och kanske även prissättning, av läkemedel: en form av EU-TLV. Om man utifrån ett rättviseperspektiv tänker att alla EU-medborgare ska ha samma rätt till vård och läkemedel, så blir det ganska naturligt att inte […]

Borde jag som apotekare inte fundera på det här?

Jag kan inte direkt minnas några långa utläggningar om vetenskapsteori från apotekarprogrammet. Det som ingick fokuserade mer på vetenskapliga metoder än teorier, medan filosofikursen på gymnasiet som jag minns det främst hade fokus på olika filosofers liv och leverne. Min illa underbyggda uppfattning, om jag ens funderat på det, har nog varit att naturvetare per […]

Fel i läkemedelsprocessen bör samlas

Enligt WHO förskrivs, dispenseras, säljs och används mer än hälften av alla läkemedel fel. En FIP-rapport tar upp Sverige som ett föregångsland för rapportering av sådana fel (Terzibanjan et al. Medication error reporting systems – lessons learnt). Kanske tänker de då framförallt på vårt apoteksbaserade nationella system för avvikelserapportering, som omfattar dispenseringsfel. Övriga fel i […]